Promidžba hrvatske knjige

Na stranicama Cultureneta odnedavno je dostupna baza prijevoda djela hrvatske književnosti, koja je osmišljena u okviru Odjela za promidžbu knjige. Kao jedan od mogućih načina dugoročnog kreiranja prepoznatljivog karaktera hrvatske književnosti u inozemstvu, baza bi trebala postati polazište za promišljanje konkretnih promidžbenih akcija i projekata. Koncipirana je kao pragmatična pomoć zainteresiranom korisniku u pronalaženju što iscrpnijih opisa dostupne građe, uz mogućnost pretraživanja po višestrukim kriterijima. U procesu prikupljanja podataka korištene su brojne objavljene i neobjavljene bibliografije te njihovi digitalni oblici.

Iako svojim trenutnim opsegom ne pretendira na cjelovitost i zaokruženost podataka, baza je puštena u javnost kako bi potaknula relevantne sudionike knjižnog lanca – prvenstveno autore, čija su imena u bazi već poznata činjenica ili će to tek postati – na interakciju, odnosno pomoć u njezinu sadržajnom, kvantitativnom i kvalitativnom popunjavanju.

S namjerom približavanja sadržaja stranim korisnicima i interesentima, izrađena je i njezina engleska inačica. Na taj se način pokušava pridonijeti ostvarenju i razvoju istinske višesmjerne međukulturalne razmjene.