Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2018. godini

 

Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2018. godini  .pdf / .xlsZa potporu za poticanje književnog stvaralaštva u 2018. godini prijavljeno je ukupno 229 programa i to:

vrsta broj prijava od toga za djecu
autobiografija 1  
baština (priprema) 2  
dramski tekst 4 3
eseji 12  
poezija 45 4
zbirka priča 32 3
roman 90 13
slikovnica 4 4
strip 4 1
putopis 9  
prijevodi 26  
UKUPNO 229 28

Od 26 prijavljenih prijevoda najviše ih je bilo s engleskoga (5), francuskoga (4) i njemačkoga (3). Za prevođenje s arapskoga, latinskoga, ruskoga i  španjolskoga javilo se po dvoje prevoditelja, a češki, mađarski, portugalski, sanskrt, starogrčki i talijanski bili su zastupljeni s po jednom prijavom.

Programe je vrednovalo posebno formirano Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2018. godini u sastavu: Snježana Husić, Marinko Koščec, Ivana Šojat, Milko Valent i Tomislav Zajec. Prijave koje su se odnosile na dječju književnost vrednovalo je Stručno povjerenstvo za dječju knjigu u sastavu Dubravka Zima (predsjednica), Ranka Javor i Marijana Hameršak.

Obavezna dokumentacija na temelju koje su programi vrednovani obuhvaćala je sinopsis projekta, ogledni arak rukopisa, biobibliografiju autora te dvije preporuke/recenzije. Kako bi se postigla što veća objektivnost ove godine je Povjerenstvo odabir programa koji su ušli u uži krug vrednovanja izvršilo anonimno samo na temelju oglednog arka i sinopsisa projekta. Od projekata koji su ušli u uži krug, na temelju kvalitete rukopisa, ali i ostale dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je odabralo 74 projekta kojima će se dodijeliti potpora za poticanje književnog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 2.016.000,00 kn.

Tromjesečnu potporu od 21.000.00 kn koristit će za svoj autorski rad 54 autora. Polugodišnja potpora od 42.000,00 kn neto dodjeljuje se 19 autora. Najkvalitetniju prijavu ove godine koju je Povjerenstvo još u prvom krugu vrednovanja, na temelju anonimnog odabira izdvojilo, poslala je autorica Marija Andrijašević za roman Grad na vodi i za taj joj se projekt dodjeljuje godišnja potpora u iznosu od 84.000,00 kn.

Od ukupno 28 prijava namijenjenih djeci i mladima prema mišljenju Stručnog povjerenstva za dječju knjigu sufinancirano je 6 najvrjednijih projekata. Povjerenstvo je prilikom vrednovanja, osim kvaliteti samog teksta, posebnu pozornost posvetilo i ilustracijama, naravno tamo gdje su one projektom bile predviđene.

Kod vrednovanja prijevoda Povjerenstvo se, uz izvrsnost samog prijevoda vidljivu iz priloženih obrazloženja i uzoraka teksta, vodilo i nekomercijalnim aspektom odabranog projekta smatrajući da su takva djela u specifičnom položaju u odnosu na prijevode djela više usmjerenih na tržište, odnosno na prijevode atraktivnijih naslova sa suvremenih jezika koji uz književnu kvalitetu imaju i tržišni potencijal te ih i zbog toga nakladnici uvrštavaju u svoje izdavačke programe.

VRSTA ODOBRENI PROGRAMI  
autobiografska proza 1  
eseji 8  
igrokazi i priče 1 za djecu
poezija 14  
prijevodi 8  
putopis 4  
roman 24 3 za djecu
slikovnica 2 za djecu
strip 1  
zbirka priča 11  

 
Odobrene će se potpore autorima i prevoditeljima isplaćivati u mjesečnim iznosima od 7.000,00 kn neto počevši od siječnja 2018. godine.

Po završetku vrednovanja prijava Povjerenstvo je jednoglasno zaključilo i predložilo ministrici da se od sljedeće godine autori i prevoditelji prijavljuju anonimno u potpunosti kako bi se postigla maksimalna objektivnost pri donošenju odluka.