Dramska umjetnost - suvremeni ples i pokret (pregled sa stanjem 31.12.2018.)Dramska umjetnost - suvremeni ples i pokret  .pdf .xls  (pregled sa stanjem 31.12.2018.)
 
(pregled sa stanjem 20.12.2017.)

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2018. godinu iz područja dramske (profesionalna kazališna djelatnost i  kazališni amaterizam) i plesne umjetnosti (programi suvremenog plesa i pokreta) od ukupno 581 prijavljenih programa s potraživanjem od oko 97,2 mil. kn, odobreno je 398 programa u ukupnom iznosu od 23.701.578,50 kn (3.130.445,50 kn više u odnosu na 2017. godinu). Odbijeno je 179 programa.

Kulturno vijeće za dramske i plesne te izvedbene umjetnosti je, kao temeljne prioritete istaknulo kvalitetu programa (izvrsnost), lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice. Uz načelo profesionalizma, komplementarnosti, poticanje razvoja mladih umjetnika i razvoja publike, Vijeće se vodilo i smjernicama kontinuiteta programa, mjerljivih rezultata, uključivosti većeg broja profesionalnih umjetnika različitih generacija, programske raznovrsnosti, regionalne i lokalne zastupljenosti, umreženosti i šire vidljivosti programa, inovativnosti, angažiranosti, nastojanja na podizanju produkcijskih kapaciteta, međunarodne iskoristivosti programa i dr. 

U području profesionalne kazališne djelatnosti podržani su programi festivala (manifestacija)-nacionalnih i ostalih festivala raznih programskih koncepcija, gostovanja javnih i privatnih kazališta, programi lokalne organizacije kazališnih gostovanja, redovni programi nacionalnih kazališta, programi strukovnih udruga i drugi kazališni programi (kazališno-znanstveni skupovi, natječaji, nagrade),  a osobita pozornost i povećanje sredstava dodijeljeno je pripremi predstava javnih (regionalnih) kazališta i privatnih kazališta (umjetničkih organizacija), kao poticaj regionalnog kulturnog razvoja i nezavisne scene. U području kazališnog amaterizma odobreni su programi festivala (i manifestacija), gostovanja i redovni programi raznih amaterskih udruga. 

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret istaknulo je temeljne prioritete kojima su se vodili pri ocjenjivanju programa: kvaliteta programa, lokalni razvoj, edukacija i istraživačke rezidencije. Povjerenstvo je nastojalo uvećati sredstva prijaviteljima s već zapaženim recentnim postignućima u umjetničkom području suvremenog plesa te s mjerljivim doprinosom razvoju šire kulturne slike RH. Istaknulo je važnost poticanja razvoja programa u lokalnim sredinama koji doprinose decentralizaciji, zatim angažman prijavitelja koji kroz organizaciju edukacijskih i istraživačkih rezidencija značajno unaprjeđuju kvalitetu plesne umjetnosti, rade na razvoju publike te doprinose rastu općenite kvalitete programa. Povjerenstvo je također dalo podršku  vrijednim programima onih organizacija, koje okupljaju mlade i neafirmirane umjetnike. Pri ocjenjivanju programa izdvojena su načela profesionalnosti, komplementarnosti, programskog kontinuiteta, poticanje razvoja mladih umjetnika, razvoj publike i načelo reciprociteta. 

 
Programska djelatnost 2018.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost 20.160.500,00 kn
240 programa
Kazališni amaterizam 1.033.000,00 kn
85 programa
Suvremeni ples i pokret 2.508.078,50 kn
73 programa
UKUPNO: 23.701.578,50 kn
398 programa
 
Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta vodeći se Smjernicama i načelima rada. Od ukupno prijavljenih 127 programa s potraživanjem od oko 6,9 mil. kn, odobreno je 73 programa u iznosu od 2.508.078,50 kn, što je 600.278,50 kn više od 2017. godine.
 
SUVREMENI PLES I POKRET
Potprogramska djelatnost 2018.  ODOBRENO
Festivali/manifestacije 917.517,50 kn
15 programa
Gostovanja 277.240,00 kn
9 programa
Priprema predstava 1.181.100,00 kn
42 programa
Ostali programi 132.221,00 kn
7 programa
UKUPNO: 2.508.078,50 kn
73 programa