Muzejska djelatnost (pregled sa stanjem 20.9.2018.)

 

Muzejska djelatnost  .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 20.9.2018.)Objava, 12.01.2018.

Nakon provedenog Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu/muzejska djelatnost, razmatran je 1101 prijedlog programa muzejske djelatnosti od kojih je odobreno 417 programa u ukupnom iznosu od 8.337.900,00 kn.

Muzejska djelatnost
  Programi Iznosi Postotak
Izložba 126 3.068.500,00 kn 36,80 %
Izložba iz fundusa 44 1.252.000,00 kn 15,02%
Nakladništvo 48 923.000,00 kn 11,07 %
Ostalo 25 449.000,00 kn 5,39 %
Otkup spomeničke građe 7 312.100,00 kn 3,74 %
Pedagoška djelatnost 96 931.000,00 kn 11,17 %
Preventivna zaštita muzejske građe 30 419.300,00 kn 5,03 %
Pripremni radovi za stalne postave 3 150.000,00 kn 1,80 %
Programi Sustava muzeja 1 40.000,00 kn 0,48 %
Restauriranje muzejske građe 37 793.000,00 kn 9,51 %
UKUPNO 417 8.337.900,00 kn 100,00 %


Prijavljeni programi muzejske djelatnosti za 2018. godinu razmatrani su i vrednovani prema Smjernicama za vrednovanje muzejskih programa Hrvatskog muzejskog vijeća i temeljnim kriterijima utvrđenima Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 55/16).
           
Pri pregledu programa posebno su se podržali:
- programi muzejskih ustanova koji su svoju programsku koncepciju profilirali i usmjerili prema osnovnoj djelatnosti muzeja, odnosno prema obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciji vlastitog fundusa te podizanju razine inventiranosti muzejske građe;
- programi koji uključuju intenziviranje suradnje i razmjenu između muzeja, odnosno organizaciju zajedničkih izložbi i ostalih projekata kao i međunarodnih izložbi, vodeći pri tom računa o reciprocitetu pri razmjeni izložbi i snošenju troškova;
- programske djelatnosti izložbi i izložbi iz fundusa te pedagoško-interaktivni programi usmjereni prema kreativnom i interaktivnom odnosu s publikom različitih uzrasta te društvenih i obrazovnih skupina;
- programi muzejskih ustanova s obzirom na stupanj obrade i inventiranosti muzejske građe, verificiranost muzeološke koncepcije stalnog postava i registraciju muzejskih i galerijskih zbirki (utvrđivanje svojstva kulturnog dobra).
 
Hrvatsko muzejsko vijeće nije vrednovalo:
- programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja;
- programe koji ne pripadaju djelokrugu rada Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće nije predložilo za financiranje:
- programe Noći muzeja;
- programe matičnih muzeja iz Sustava muzeja. Usmjereni su na koordinaciju Muzejskog dokumentacijskog centra;
- programe kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro.
 
Programi konzervatorsko-restauratorskih radova razmatrani su samo ukoliko je priložena ponuda ovlaštenog restauratora odnosno konzervatora, u skladu s popisom restauratora i  konzervatora koji imaju Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
 
Dio programa, 23 otkupa muzejske građe, ostalo je otvoreno s obzirom na to da dostavljenu dokumentaciju treba dopuniti potvrdom osnivača muzejskih ustanova o sufinanciranju predloženog programa. Ministarstvo kulture će prijavitelje o tome obavijestiti pisanim putem.