6. Katedrala Svetog Jakova u Šibeniku

Ova jedinstvena građevina, koja je u sebi objedinila gotičke i renesanse karakteristike, rađena je prema projektu Jurja Dalmatinca, a dovršio ju je Nikola Firentinac, početkom 16. stoljeća.

Na kamenoj katedrali posebno se ističu svod i kupola s inovativnim tehničkim rješenjima, od međusobno utorenih kamenih ploča, a organička stopljenost arhitekture i skulpture najviše se očituje u frizu na apsidi s nizom od 74 isklesane glave izrazito portretnih karakteristika koje ulaze u red najznačajnijih graditeljskih ostvarenja toga vremena.

>>>
http://whc.unesco.org/en/list/963