Obavijesti o prvokupu za kulturna dobra u Republici Hrvatskoj

 
Obavijest o prvokupu za kulturna dobra u Republici Hrvatskoj
 
Vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro zaštićeno posebnim rješenjem ili kulturno dobro unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline upisane u Listu svjetske baštine ili Listu ugrožene svjetske baštine dužan ga je prije prodaje   istodobno ponuditi Republici Hrvatskoj, županiji, Gradu Zagrebu, gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro nalazi.
 
U vezi s ponudom prodaje kulturnog dobra Republici Hrvatskoj, vlasnik kulturnog dobra dužan se obratiti Ministarstvu državne imovine sa zahtjevom navodeći:
  • Ime i prezime,
  • Adresu i kućni broj za predmetnu nekretninu,
  • Oznaku katastarske čestice, oznaku z.k.uloška te katastarsku općinu u kojoj se nekretnina nalazi;
  • Navod o kupoprodajnoj cijeni nekretnine i druge uvjete prodaje.      
 
Ovakav zahtjev Ministarstvo državne imovine upućuje Ministarstvu kulture na očitovanje, te po dobivanju istog Ministarstvo državne imovine donosi zaključak kojim odlučuje o korištenju prava prvokupa za Republiku Hrvatsku.