Autori i dramski tekstovi prijavljeni za Nagradu "Marin Držić" za 2023.

Popis prijavljenih autora i dramskih tekstova, abecednim redom:
 
 1. Antea Benzon: SMRcasT
 2. Vanda Boban Jurišić: Oprosti što me nema
 3. Nikolina Bogdanović: Nikome ništa
 4. Elvis Bošnjak: Žena koja hoda
 5. Luiza Bouharaoua: Dani bez imena
 6. Anita Čeko: Zendaja ima devet života
 7. Dora Delbianco: Izgubljeno Nađeno
 8. Blanka Doko: 81 -99 -21
 9. Željko Funda: Mrtvovati
 10. Ružica Gašperov: Sve je već učinjeno
 11. Dora Golub: Spali kuću do temelja
 12. Vlasta Golub: Ovdje više ničega nema
 13. Patrik Gregurec: Svaka misao diverzija
 14. Milan Hećimović: Smrt u magli
 15. Monika Herceg: Moja stvar
 16. Ivan Hiti: Ratna drama u deset poglavlja
 17. Nina Horvat: Krivi spoj
 18. Suzana Hunjak: Poljubac
 19. Džumridin Ibraimi: Seks sa smrću
 20. Maro Jović: Trs i loze
 21. Miljenko Jukić Pelada: Amajlija
 22. Filip Jurjević: PSI
 23. Vivien Karlović: Jednog dana kad se sve završi
 24. Kristina Kegljen: Blistaj
 25. Lucija Klarić: Drvo života
 26. Emma Kliman: Brodovi od papira
 27. Hana Konsa: Devet dana
 28. Hana Kunić: Ljubitelji bijele kave
 29. Karla Leko: U stanu bez vode razmišljam o moru
 30. Veronika Mach, Robin Mikulić: Čehov u paklu
 31. Nives Madunić Barišić: Dobri ljudi
 32. Ana Maras Harmander: Ovo(ni)je tvoj zadnji dan
 33. Lucija Marković: 75 godina i Alah nije prozborio ni riječ
 34. Magdalena Mrčela: Zapozorje.hr
 35. Ana Narandžić: Samo jedan je otac
 36. Matej Opolcer: Tigrice
 37. Dino Pešut: Djeca Pompeja
 38. Sanja Porobija: Tuđa koža (jednočinka)
 39. Mateja Posedi: Reciklaža
 40. Predrag Pravdica: Trovači
 41. Tomislav Ribić: Preko Drave
 42. Mihovil Rismondo: Viktorija
 43. Stjepan Škvorc: Iznenađenje
 44. Nana Šojlev, Ljiljana Šišmanović: Random TV (distopijska igranka)
 45. Dorotea Šušak: Trenutak prije-poslije (ili Djeca odlaze nepomućenih očiju)
 46. Kristina Tešija: Zvijezda večeri
 47. Espi Tomičić: Tuđe topline
 48. Antonela Tošić: Bolna djeca u cvijeću
 49. Una Vizek: Chad
 50. Dina Vukelić: Okružuje nas crni dim
 1. Davor Žmegač: Prolazni čovjek
Diskvalificiran:
52. Niko Brešan: Klub slobode