Popis lokalnih organizatora kazališnih gostovanja - područja od posebne državne skrbi, 2024. godina „MREŽA A“


Centar za kulturu Grada Belog Manastira
            kontakt osoba: Edo Jurić
            adresa, telefon: Kralja Tomislava 2, Beli Manastir, 031/ 701 214; 098/889 802
            czk.belimanastir@gmail.com
 
Centar za kulturu i informiranje «Dr. Franjo Tuđman», Grubišno Polje
            kontakt osoba: Marina Kamber
            adresa, telefon: Ivana Nepomuka Jemeršića 1, Grubišno Polje; 043/448 070;  098/296 159
            kambermarina0@gmail.com

Centar za kulturu Korčula
            kontakt osoba: Lana Filippi Brkić
            adresa, telefon: Obala korčulanskih brodograditelja bb, Korčula; 020/716 529; 091/271 6529
            kultura@kulturakorcula.hr
 
Dom kulture "Kristalna kocka vedrine"
            kontakt osoba: Tanja Tole Majstorović
            adresa, telefon: Šetalište Vladimira Nazora 12, 44 000 Sisak, 044/527-472; 099/354 3366
            domkkv@domkkv.hr;
 
Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica
            kontakt osoba: Petar Samardžija
            adresa, telefon: Vladimira Nazora 17, 44 430 Hrvatska Kostajnica, 099/219 1004
            knjiznicahrvatskakostajnica@gmail.com
 
Javna ustanova u kulturi ''Hrvatski dom Vukovar''
           kontakt osoba: Ivanka Miličić
           adresa, telefon: J.J. Strossmayera 20, 32 000 Vukovar, 098/872 398;
           ravnateljica.hd@gmail.com;
 
Knjižnica i čitaonica Vojnić
            kontakt osoba: Dušanka Madžar-Lončar
            adresa, telefon: A. Hebranga 2, 47220 Vojnić; tel/fax: 047/883 024; 091/388 3133
            knjiznica-vojnic@ka.t-com.hr
 
Kulturno-prosvjetno društvo Sloga, Pakrac
            kontakt osoba: Damir Špančić
            adresa, telefon: Trg pape Ivana Pavla II. broj 10, Pakrac; 034/411-049; 098/412 707
            damir.spancic@gmail.com; sloga@kpd-sloga.hr
 
Narodna knjižnica i čitaonica „Ivo Kozarčanin“ Hrvatska Dubica
            kontakt osoba: Marijana Mikulić
            adresa, telefon: Vjekoslava Venka 3, 44450 Hrvatska Dubica; 044/ 855 411; 091/616 9458
            knjiznica.ivokozarcanin@gmail.com
 
Narodna knjižnica i čitaonica Majur
            kontakt osoba: Suzana Tumurad
            adresa, telefon: Sv. Mihovila 2, 44433 Majur; 044/858 064; 098/553 688
            nkc_majur@net.hr
 
Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospić
            kontakt osoba: Irena Peša,
            Adresa, telefon: Dr. Franje Tuđmana 5, Gospić; 053/575-055; 091/517 7479
            ravnateljica.pou.gospic@gmail.com
 
Pučko otvoreno učilište Drniš
            kontakt osoba: Davor Čupić
            adresa, telefon: Kralja Zvonimira 8, Drniš; 022/886-162; 091/722 9846;
            davor.cupic@si.htnet.hr

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja
            kontakt osoba: Jasna Crnković
            adresa, telefon: Matije Gupca 2, Petrinja; 044/815 175; 099/229 9074
            jasna@hd-petrinja.hr