Natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ (Rok: 28.6.2024.)

Na temelju točke V. Odluke o „Nagradi Vicko Andrić“ („Narodne novine“, broj 82/05 i 33/13), Odbor „Nagrade Vicko Andrić“, raspisuje
 

 
Natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“
 
  
1. „Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj i to za postignuća u:
-         konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine
-         istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara
-         razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unaprjeđenju sustava
          zaštite kulturne baštine
-         očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.
 
2. Nagrada se dodjeljuje kao:
2.1. godišnja nagrada -  pojedincima i pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom 2023. godine;
2.2. nagrada za životno djelo - istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske;
2.3. nagrada za doprinos lokalnoj zajednici - pojedincima ili udrugama civilnoga društva za doprinos lokalnoj zajednici na očuvanju ili promociji kulturne baštine.
 
 
Prijedloge za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge fizičke i pravne osobe.
 
Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:
 
1. dio
Podatci o predlagatelju:
Ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail, telefon/mobitel (za fizičke osobe)
Naziv i adresa, e-mail, telefon/mobitel (za pravne osobe)

2. dio
Prijedlog za dodjelu „Nagradu Vicko Andrić“ za izvanredna postignuća u području zaštitite kulturne baštine u kategoriji, odnosi se na kategoriju:
  1. „Nagrada Vicko Andrić” - za životno djelo
  2. „Nagrada Vicko Andrić” - godišnja nagrada
  3. „Nagrada Vicko Andrić” - za doprinos lokalnoj zajednici

3. dio
Osnovni podatci o kandidatu/kandidatkinji:
Ime i prezime, godina i mjesto rođenja, adresa stanovanja, e-mail, telefon /mobitela (za fizičke osobe)
Naziv, adresa, godina osnutka, e-mail, telefon/mobitel (za pravne osobe)

4. dio - maksimalno 3 kartice (5.400 znakova s razmacima)
Radni životopis kandidata/kandidatkinje:
  • formalno obrazovanje (za fizičke osobe)
  • radno iskustvo (za fizičke osobe)
  • obrazloženje kandidature (izvanredna postignuća u području zaštitite kulturne baštine)

5. dio
Popis objavljenih radova
  • knjige, poglavlja u knjigama, članci u periodici, studije, kritike, prikazi i sl.
  • slikovni materijal koji se odnosi na razloge predlaganja kandidata/kandidatkinje (prema potrebi)
 
Format teksta: Arial, veličina 11, razmak između redova 1,5. Šaljete li prijedloge mailom, molimo vas da ih ne šaljete u PDF formatu nego u Wordu.
 
 
 
Prijedlozi se primaju do 28. lipnja 2024. na adresu:

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske
Odbor „Nagrade Vicko Andrić“
Runjaninova 2
10000 Zagreb
 
 
 

Odbor  „Nagrade Vicko Andrić“