Arhiva


Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti 2022.

Sjednica Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (u nastavku: KV) održana je u trinaest online sastanaka u razdoblju od 6. prosinca 2021. godine do 11. siječnja 2022. godine prema sljedećem rasporedu:

ponedjeljak, 6. prosinca - od 10.30 do 15.35
utorak, 7. prosinca - od 9.00 do 16.00
srijeda, 8. prosinca - od 9.30 do 16.05
četvrtak, 9. prosinca - od 9.00 do 15.33
petak, 10. prosinca - od 9.30 do 16.57
ponedjeljak, 13. prosinca - od 9.30 do 15.03
utorak, 14. prosinca - od 9.30 do 13.32
srijeda, 15. prosinca - od 9.30 do 12.04
četvrtak, 16. prosinca - od 9.30 do 13.53
utorak, 4. siječnja - od 9.30 do 13.30
petak, 7. siječnja - od 9.00 do 15.36
ponedjeljak, 10. siječnja - od 9.00 do 11.06
utorak, 11. siječnja - od 9.00 do 12.31
 
Svi sastanci održavali su se online.
 
Dnevni red:

1. Konstituiranje novog sastava KV-a za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti
2. Donošenje Poslovnika o radu KV-a za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti
3. Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2022. godinu
4. Razmatranje natječajnih prijava prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.
5. Razno
 
Na početku prvog termina, članovi KV-a jednoglasno su izabrali Hanu Breko Kustura za predsjednicu, donijeli Poslovnik o radu Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti za 2022. godinu te prihvatili Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2022. godinu.

Neposredno prije razmatranja natječajnih prijava, Ministarstvo kulture i medija (u nastavku: MKiM) upoznalo je članove KV-a sa stanjem realiziranih programa u 2021. godini. Unatoč otežanim okolnostima uslijed pandemije koronavirusa, programi su se do trenutka prvog zasjedanja realizirali u visokom postotku od 75%.

Broj prijavljenih programa u 2022. godini iznosio je 709 za koje su ukupni financijski zahtjevi prema MKiM-u dosegnuli 42.712.469,21 kuna. Usporedno s prošlom godinom, broj prijavljenih programa smanjio se za oko 2%, a iznos traženih sredstava za oko 5%.
U nastavku je započeto razmatranje potprogramske djelatnosti Festivali/manifestacije. Unutar spomenute djelatnosti, potraživano je 20.294.833,00 kuna za 176 programa.

Drugi termin također je u cijelosti bio posvećen potprogramskoj djelatnosti Festivali/manifestacije.

Na trećem sastanku KV je dovršilo razmatranje prijava u potprogramskoj djelatnosti Festivali/manifestacije te je prešlo na opsežnu potprogramsku djelatnost Koncerti/koncertna gostovanja koja je brojila 359 prijava s ukupnim zahtjevima prijavitelja u iznosu od 13.950.579,84 kn.
Četvrti, peti i šesti sastanak u cijelosti su bili namijenjeni potprogramskoj djelatnosti Koncerti/koncertna gostovanja.

Na sedmom terminu KV je vrednovalo prijave u potprogramskim djelatnostima:
  • Majstorski seminari (prijavljeno 34  programa s ukupnim zahtjevima u iznosu od 1.904.347,30 kn)
  • Ostali programi (prijavljeno 23 programa s ukupnim zahtjevima u iznosu od 1.376.966,76 kn)
  • Natjecanja (prijavljeno 19 programa s ukupnim zahtjevima u iznosu od 1.332.726,92 kn)
Na osmom, devetom te desetom terminu sjednica je nastavljena iznošenjem mišljenja za prijedloge programa u okviru Nakladničke djelatnosti (95 prijava za koje je potraživano 3.913.015,39 kn).

Jedanaesti sastanak bio je namijenjen revidiranju dosadašnjih prijedloga te eventualnom korigiranju financijskih iznosa unutar potprogramskih djelatnosti Festivali/manifestacijeMajstorski seminariNakladnička djelatnostNatjecanja te Ostali programi.
U okviru dvanaestog termina KV je revidiralo i korigiralo predložene iznose sufinanciranja za programe unutar potprogramske djelatnosti Koncerti/Koncertna gostovanja.

Na završnoj, trinaestoj sesiji, dovršena je revizija Koncerata/Koncertnih gostovanja te je KV dodatno pozitivno ocijenilo te nadopunilo iznose kod nekolicine programa unutar Nakladničke djelatnosti za koje je na prethodnim razmatranjima prijava ostala otvorena mogućnost sufinanciranja.
KV je stručna mišljenja temeljilo na uvjetima Poziva, Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2022. godinu, Poslovniku o radu Kulturnoga vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, kriterijima iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.), kao i epidemiološkim uputama.

 


Bilješka sa sjednica Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti 2016.

    U razdoblju od 15. do 19. listopada 2015., Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (dalje: Kulturno vijeće) održalo je sjednice na kojima je razmatralo 528 programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu (dalje: Poziv). Ukupna financijska vrijednost programa iznosila je 71.418.996,75 kn, a iz državnoga proračuna potraživalo se 25.105.367,20 kn. U odnosu na 2015., broj natječajnih prijava povećao se za 37 programa.

     Stručna mišljenja i prijedlozi Kulturnoga vijeća temeljili su se na uvjetima Poziva, kriterijima navedenim u Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15) te Kriterijima za prihvaćanje prijedloga programa u glazbi i glazbeno-scenskoj umjetnosti u 2016. godini, usklađenima sa Strateškim planom Ministarstva kulture 2015.-2017. godine.

     Prijavnice i prijedlozi Kulturnog vijeća odnosili su se na šest različitih programskih jedinica:
     1. nacionalni festivali i glazbene manifestacije (promicanje izvrsnosti hrvatske stvaralačke i reproduktivne scene, regionalnih posebnosti te specijalističkih festivala i glazbenih manifestacija),
     2. koncerti i koncertna gostovanja u Republici Hrvatskoj (promicanje mrežne distribucije  programa, njihove dostupnosti i programske raznolikosti, teritorijalne rasprostranjenosti i snažnije povezanosti s lokalnim organizatorima, promicanje mobilnosti umjetnika, nacionalnog repertoara, hrvatskih solista/ansambala i mladih umjetnika),
     3. majstorski seminari, škole, radionice (promicanje edukacije/kreacije/afirmacije mladih glazbenika, uz podršku istaknutih hrvatskih i inozemnih pedagoga-koncertanata),
     4. glazbeno nakladništvo - notno, diskografsko i publicističko (istaknuto kao prioritetno) - promicanje suvremenog hrvatskog repertoara, očuvanje, dokumentiranje i predstavljanje starije nacionalne građe, stručna i znanstvena obrada baštine te zaštita relevantnih glazbenih fundusa,
      5. nacionalna i međunarodna natjecanja mladih glazbenika - promicanje izvrsnosti novih generacija umjetnika i njihove vidljivosti na hrvatskoj i međunarodnoj glazbenoj sceni,
      6. ostali glazbeni programi (nagrade strukovnih udruga za osobita umjetnička ostvarenja, narudžbe novih djela suvremenih hrvatskih skladatelja i slično).

      Vrijednosne prosudbe uključivale su sadržajnu i umjetničku kvalitetu programâ, njihov kontinuitet, ravnomjernu zastupljenost hrvatskih umjetnika i djela nacionalne literature te raznolikost u promociji kreativnog stvaralaštva na razini cijele Republike Hrvatske. Prosudbe su se također odnosile na udio sredstava iz drugih izvora te transparentnost i ekonomičnost troškovnika. Svi programi razmatrani su u skladu s ocjenom izvršenja ranijih ugovornih obveza korisnika prema državnom proračunu i drugim uvjetima kako je propisano.

      Kvaliteta načina prijavljivanja programa oscilirala je od temeljito predstavljenih programskih i financijskih sadržaja do onih gdje su programski sadržaji i troškovnici bili manjkavo razrađeni. Slabosti se također očituju u planiranju programa i odgovarajućih  troškovnika te u djelomičnom ispunjenju propisane popratne dokumentacije. Kako i u prethodnim proračunskim razdobljima, i dalje je prisutan pad sufinanciranja iz drugih izvora.
 

Šesta sjednica, 27. studenoga 2009.
Na posljednjoj, šestoj sjednici, Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (dalje: Vijeće) iznijelo je završnu riječ o gotovo pet stotina natječajnih prijava koje su se odnosile na glazbenu i plesnu djelatnost u 2010. godini. Vijeće je dalo pozitivno mišljenje o novom sustavu on line prijava te je sjednicu završilo potvrdom konačnih stručnih mišljenja i prijedloga, sukladno odredbama Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu i Kriterijima za prihvaćanje prijedloga programa.
 
Peta sjednica, 23. studenoga 2009.
Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (dalje: Vijeće) na petoj sjednici razmatralo je programe u okviru kategorije Nakladnička djelatnost kojoj pripadaju notna, diskografska i publicistička izdanja. Vijeće je davalo prednost natječajnim zahtjevima vezanim uz suvremeno hrvatsko skladateljsko pismo i nacionalne glazbene teme vezane uz 20. stoljeće i raniju povijest, uključujući u ovo područje etno i jazz stvaralaštvo, kao i mlade umjetnike. Na dnevnom redu također su bila Međunarodna glazbena natjecanja i skupina takozvanih Ostalih programa, primjerice, narudžbe novih glazbenih djela, muzikološki skupovi ili glazbene nagrade.
 
Četvrta sjednica, 16. studenoga 2009.
Četvrtu sjednicu, Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (dalje: Vijeće) posvetilo je raspravi o programima suvremenog plesa i pokreta, novim produkcijama, radionicama i plesnim istraživanjima, festivalima, partnerskim projektima i programima osoba s invaliditetom. Vijeće je na sjednici također iznijelo stručna mišljenja o zahtjevima prijavljenim u kategoriji Majstorskih seminara i radionica vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti glazbenih instrumenata i stilova.
 
Treća sjednica, 26. listopada 2009.
Na dnevnom redu treće sjednice Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (dalje: Vijeće), našao se preostali dio natječajnih programa koji je pripadao skupini zahtjeva u okviru mreže koncertnih gostovanja u Republici Hrvatskoj. Vijeće je nastavilo s daljnjim ocjenjivanjima, vodeći računa o koncertnim programima koji uključuju djela nacionalne glazbene literature te o uravnoteženoj zemljopisnoj rasprostranjenosti mreže, posebno u sredinama slabije razvijenih glazbenih aktivnosti.  
 
Druga sjednica, 19. listopada 2009.
Početak rada druge sjednice Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, pred kojim se našlo 488 prijavljenih zahtjeva, obilježio je završetak razmatranja preostalog dijela programa iz skupine, mahom međunarodnih glazbenih festivala i manifestacija. U nastavku se pristupilo raspravi o skupini zahtjeva vezanih uz Mrežu koncertnih gostovanja u Republici Hrvatskoj, uz koje su umjetnici prilagali i odgovarajuće suglasnosti lokalnih organizatora.
 
Prva sjednica, 9. listopada 2009.
Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti raspravljalo je na prvoj sjednici o evaluaciji programa glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti u 2009. godini, programskim ciljevima i prioritetima u 2010. te o Kriterijima za prihvaćanje prijedloga programa u 2010. godini. Na temelju analitičkih materijala koje je priredila stručna služba Ministarstva, zajedno s pregledom ukupnog financiranja djelatnosti u razdoblju od 2000. do 2009., prihvaćena je evaluacija glazbenih, glazbeno-scenskih i plesnih programa iz prethodne godine, a usvojeni su i Kriteriji. Sjednica je nastavljena pregledom i iznošenjem stručnih mišljenja o programima koji su bili prijavljeni u kategoriji Glazbenih festivala i manifestacija.


IV. sjednica, 19. prosinac 2006.
Četvrta sjednica Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, održana 19. prosinca, isključivo je bila posvećena prijedlozima programa suvremene plesne scene i pokreta. U odnosu na 2006., broj tih zahtjeva za 2007. godini uvećan je za 19,4% što ukazuje na uzlazne razvojne perspektive hrvatske plesne produkcije i nacionalne plesne scene. Ovime je rad nadležnog Vijeća priveden kraju i završen izbor predloženih programa za sufinanciranje. Izbor je napravljen unutar 441 prijavljena natječajna programa.     
 
III. sjednica, 15. prosinac 2006.
Na trećoj sjednici (15. prosinca) Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti završilo je obradu preostalog dijela zahtjeva vezanih uz mrežu koncertnih gostovanja, a rad je nastavljen prijedlozima mišljenja o sljedećim tematskim cjelinama - međunarodni majstorski seminari, nakladnička djelatnost (notna i diskografska), međunarodna glazbena natjecanja te skupini ostalih programa koji svojim profilom ne pripadaju ni jednoj od spomenutih kategorija. Kulturno vijeće također je razmatralo programe nacionalnih kazališta i nacionalnih festivala.
 
II. sjednica, 11. prosinac 2006.
Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti na drugoj sjednici održanoj 11. prosinca,  nastavilo je s daljnjom raspravom o prijavljenim programima. U okviru skupine festivala i glazbenih manifestacija razmatrana je nekolicina preostalih natječajnih prijedloga, a sjednica je nastavljena raspravom o programima iz skupine mreže koncertnih gostovanja u Republici Hrvatskoj.
 
I. sjednica, 4. prosinac 2006.
Prva sjednica Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti održana je 4. prosinca, a na dnevnom redu bili su izvještaj o sufinanciranim programima u 2006. godini, rasprava o Kriterijima za prihvaćanje prijedloga programa te razmatranje natječajnih prijavnica. U odnosu na prošlu godinu, broj prijavljenih programa u 2007. nije značajno narastao, ali su materijalna potraživanja korisnika uvećana za 100%. Za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti od Ministarstva kulture potraživalo se oko 98 milijuna kuna. Kulturno vijeće završilo je na prvoj sjednici obradu tematske cjeline koja je bila vezana uz festivale i glazbene manifestacije.

VII. sjednica, 4. svibanj 2006.
Dodatna, 7. sjednica Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno scenske umjetnosti održana je 4. svibnja 2006. godine. Sjednica je sazvana zbog velikog broja naknadno pristiglih zahtjeva, izvan Poziva za 2006., a o kojima je Vijeće trebalo dati prethodna stručna mišljenja. Po završetku rada, predsjednica Vijeća Jagoda Martinčević zahvalila je članovima na suradnji te zaključila sjednicu do sljedećeg saziva na jesen ove godine.

VI. sjednica KV-a, 2. ožujka 2006.
Na dnevnom redu 6. sjednice Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, održane 2. ožujka 2006., bila je rekapitulacija svih odobrenih programa u ovoj godini. Vijeće je na sjednici također razmotrilo i dodatne zahtjeve, pristigle u prethodnom razdoblju te dalo odgovarajuća stručna mišljenja. Pregledom svih odobrenih programa koji su bili prijavljeni na natječaj, zaključen je Poziv za 2006. godinu.  
 
V. sjednica, 23. siječnja 2006.

Na petoj sjednici održanoj 23. siječnja 2006., Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti razmatralo je pristigle nadopune pojedinih programa, odnosno natječajnih zahtjeva za sufinanciranje te napravilo završnu reviziju dotad predloženih sredstava za programe Javnog poziva. Nakon pregleda i rasprave, Vijeće je za najveći dio natječajnih prijava donijelo konačne prijedloge i time završilo ovu fazu rada.
 
IV. sjednica, 17. siječnja 2006.
Na dnevnom redu četvrte sjednice Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (17. siječnja 2006.) bila je opsežna rasprava o četiri programske djelatnosti. Prijedlozi Vijeća odnosili su se na projekte Notnog i diskografskog nakladništva, Međunarodnih glazbenih natjecanja, Suvremenog plesa i pokreta te na kategoriju takozvanih Ostalih programa koji, po svojim profilima, uključuju više djelatnosti. Sljedeća sjednica dogovorena je za ponedjeljak, 23. siječnja.
 
III. sjednica, 10. siječnja 2006.
Na trećoj sjednici, održanoj 10. siječnja 2006., Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti nastavilo je raspravu o programima prijavljenim na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za ovu godinu. Njihovi prijedlozi za sufinanciranje odnosili su se na kategorije Gostovanja i koncerti u Republici Hrvatskoj te Međunarodne majstorske seminare. Sljedeća sjednica zakazana je za utorak, 17. siječnja.
 
II. sjednica, 20. prosinca 2005.
Na drugoj sjednici Kulturnog vijeća, održanoj 20. prosinca 2005. u 13 sati pod predsjedanjem Jagode Martinčević, raspravljano je o programima Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2006. godinu. Na dnevnom redu ocjenjivali su se programi festivala i manifestacija te se započelo s pregledom programa gostovanja i koncerata. Na završetku sjednice dogovoren je i sljedeći termin - utorak, 10. siječnja 2006. u 13 sati.
  
I. sjednica, 6. prosinca 2005.
Na prvoj sjednici Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, održanoj 6. prosinca 2005. pod predsjedanjem Jagode Martinčević, članove Vijeće upoznalo se sa cjelovitom analizom proteklih godina, 2005. te statistikom 2006. godine. Također se  predstavilo aktualnu situaciju plesne scene u Hrvatskoj, dodatne zahtjeve za financijsku potporu te zahtjeve za produženje roka izvršenja sufinanciranih programa. Nakon rasprave o tekućim programima i projektima, pri završetku sjednice dogovoren je termin održavanja sljedeće i to u utorak, 20. prosinca 2005. u 13 sati.