Kulturno vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)Članovi Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti:

prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, prof. Marija Grazio, Davor Hrvoj, dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben, prof. art. Anđelko Krpan.