Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (Rok 24.06.2010.)

Danom objave Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci na mrežnim stranicama Ministarstva kulture započinje javna rasprava o istom koja traje 15 dana, od 10. do 24. lipnja 2010.
Nacrtom prijedloga Pravilnika utvrđuju se uvjeti i način stjecanja stručnih zvanja u arhivksoj struci i to temeljnih stručnih zvanja: arhivski tehničar, viši arhivski tehničar, arhivist te viših stručnih zvanja: viši arhivist i arhivski savjetnik, kao i program stručnih ispita u arhivskoj struci i način polaganja stručnih ispita za temeljna stručna zvanja utvrđena Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima.

Ministarstvo kulture zaprimat će sve pisane komentare i prijedloge na e-mail: branko.kaleb@min-kulture.hr i ivan.franic@min-kulture.hr i na adresu Ministarstvo kulture, Uprava za arhivsku djelatnost i arheološku baštinu, Zagreb, Runjaninova 2.
Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu.


Hrvatsko arhivsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 7. svibnja 2010. razmotrilo prijedlog Radne skupine za izradu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci. Nakon šire rasprave zaključeno je da se prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci predviđen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 65/09) i prijedlog Programa stručnih ispita u arhivskoj struci, kao prilog Pravilnika, stavljaju na javnu raspravu na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Na osnovi zaključka 3. sjednice Hrvatskoga arhivskog vijeća održane 18. ožujka 2010. prijedlog Pravilnika pripremila je radna grupa u sastavu: Jozo Ivanović (pomoćnik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva za arhivsku djelatnost i razvoj), mr.sc. Branko Kaleb (načelnik Odjela za arhivsku djelatnost Uprave za arhivsku djelatnost i arheološku baštinu Ministarstva kulture), Deana Kovačec (predsjednica Hrvatskog arhivističkog društva), Erna Perak (voditeljica Odjela za opće i tehničke poslove Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija), Elvis Orbanić (ravnatelj Državnog arhiva u Pazinu) i Darko Rubčić (ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu).
Pri definiranju pojedinih odredbi prijedloga Pravilnika koristila su se očitovanja i prijedlozi Hrvatskog državnog arhiva i Hrvatskog arhivističkog društva.

U radu su sudjelovali i djelatnici Uprave za normativne i upravno-pravne poslove i Uprave za arhivsku djelatnost i arheološku baštinu Ministarstva kulture.