Ispitivači i zamjenici ispitivača iz predmeta za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci

Dostavom prijedloga ispitivača i zamjenika ispitivača pojedinih predmeta iz stručnih  ispita u arhivskoj struci od strane Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci koji je usvojen na 11. sjednici Hrvatskog arhivskog vijeća održanoj 27. siječnja 2021. godine te imenovanjem ispitivača i zamjenika od strane Ministarstva kulture 26. veljače 2021. godine, utvrđuje se popis ispitivača i zamjenika ispitivača kako slijedi:

1. Za predmet: Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske i zakonodavstva u području kulture
     Ispitivač: mr. sc. Tomislav Jelić, načelnik Sektora za normativne i upravno-pravne poslove u Ministarstvu kulture i medija,
     Zamjenica: Kristina Vlašiček Novoselec, načelnica Sektora za ljudske potencijale i javnu nabavu u Ministarstvu kulture i medija.
 
 2. Za predmet: Zaštita arhivskog gradiva
     Ispitivačica: dr. sc. Marijana Mimica Tkalčec, viša konzervatorica-restauratorica, načelnica Odsjeka za konzervaciju i restauraciju u Hrvatskom državnom arhivu,
     Zamjenik: Borut Gulič, arhivist, načelnik Odsjeka za zaštitu arhivskog gradiva u Hrvatskom državnom arhivu.
  
 3. Za predmet: Informatika
     Ispitivačica: Suzana Grubešić, pročelnica Odjela za digitalno gradivo i informacijske tehnologije u Hrvatskom državnom arhivu,
     Zamjenik: Saša Haberle, načelnik Odsjeka za informacijske tehnologije u Hrvatskom državnom arhivu.
 
 4. Za predmet: Arhivistika i Osnove arhivistike
     Ispitivačica: dr. sc. Rajka Bućin, arhivska savjetnica u Hrvatskom državnom arhivu.
     Zamjenica: Marina Škalić, arhivska savjetnica, načelnica Odsjeka za arhivsko gradivo 1945.-1990. u Hrvatskom državnom arhivu.
 
5. Za predmet: Povijest institucija na hrvatskom području
    Ispitivač: dr. sc. Mario Stipančević, arhivski savjetnik, pročelnik Zavoda I. K. Sakcinski u Hrvatskom državnom arhivu,
    Zamjenik: Markus Leideck, viši arhivist, ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci.
 
6. Za predmet: Spisovodstvo i Osnove spisovodstva
     Ispitivačica: dr. sc. Silvija Babić, arhivska savjetnica, pomoćnica ravnatelja za arhivsku djelatnost u Hrvatskom državnom arhivu,
    Zamjenica: Ivana Prgin, načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar u Ministarstvu kulture i medija.
 
 7. Za predmet: Povijest filma
    Ispitivač: Mladen Burić, filmski arhivist, načelnik Odsjeka za obradu filmskog gradiva u Hrvatskom državnom arhivu,
    Zamjenica: Lucija Zore, viša arhivistica, načelnica Odsjeka za informacijsko-dokumentacijske poslove Hrvatske kinoteke u Hrvatskom državnom arhivu.
 
 8. Za predmet: Filmska tehnologija
    Ispitivač: Mladen Burić, filmski arhivist, načelnik Odsjeka za obradu filmskog gradiva u Hrvatskom državnom arhivu.
    Zamjenik: Vjeran Pavlinić, filmski arhivist, načelnik Odsjeka za zaštitu i restauraciju filmskog gradiva u Hrvatskom državnom arhivu.
 
  9. Za predmet: Restauracija i konzervacija arhivskoga gradiva
    Ispitivačica: mr. umj. Andreja Dragojević, konzervatorica-restauratorica savjetnica, pročelnica Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju u Hrvatskom državnom arhivu ,
    Zamjenica: Dubravka Pilipović, konzervatorica-restauratorica, savjetnica u Hrvatskom državnom arhivu.
 
10. Za predmet: Pomoćne povijesne znanosti
    Ispitivač: dr. sc. Stjepan Razum, arhivski savjetnik, pročelnik Odjela Depozit Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatskom državnom arhivu,
    Zamjenica: Karmen Levanić, viša arhivistica u Državnom arhivu u Varaždinu.
 
11. Za predmet: Upravljanje elektroničkim dokumentima
    Ispitivač: dr. sc. Jozo Ivanović, viši arhivist, zamjenik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva,
    Zamjenica: Suzana Grubešić, pročelnica Odjela za digitalno gradivo i informacijske tehnologije u Hrvatskom državnom arhivu,
 
12. Za predmet: Zaštita i obrada elektroničkih zapisa
    Ispitivač:  Kristijan Karajić, viši arhivist, načelnik Odsjeka za digitalno gradivo u Hrvatskom državnom arhivu,
    Zamjenik: Tihomir Pleše, viši arhivist u Hrvatskom državnom arhivu.
 
13. Za predmet: Fotografija i mikrografija
    Ispitivač: dr. sc. Amir Obhođaš,  arhivski savjetnik, pomoćnik ravnatelja za zaštitu gradiva u Hrvatskom državnom arhivu,
    Zamjenik: dr. sc. Hrvoje Gržina, arhivski savjetnik, pročelnik Odjela središnjeg fotolaboratorija u Hrvatskom državnom arhivu.