Povjerenstva za polaganje stručnih ispita i dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci


Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci:
Predsjednik Povjerenstva: mr. sc. Ladislav Dobrica, Hrvatski državni arhiv
Članovi: dr. sc. Dubravka Kolić, Državni arhiv u Zadru
Melita Rončević, Državni arhiv u Osijek
Zamjenici predsjednika i članova: dr. sc. Mario Stipančević, Hrvatski državni arhiv
Zoran Stanković, Državni arhiv u Rijeci
Boris Zakošek, Državni arhiv u Rijeci


Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci:
Predsjednik: dr. sc. Nenad Bukvić, Hrvatski državni arhiv
Članovi: Nela Kušanić, Državni arhiv u Sisku
mr. sc. Ladislav Dobrica, Hrvatski državni arhiv
Zamjenici: dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
Diana Mikšić, Hrvatski državni arhiv
doc. dr. sc. Ante Gverić, Državni arhiv u Zadru