Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva

Povjerenstvo djeluje na temelju Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).

Predsjednika i članove Povjerenstva te njihove zamjenike imenuje ministarstvo nadležno za poslove kulture na prijedlog Hrvatskog arhivskog vijeća, na rok od četiri godine.

Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Hrvatski državni arhiv, koji za obavljanje tih poslova imenuje tajnika Povjerenstva.
 
Aktualni sastav Povjerenstva imenovan je ODLUKOM o imenovanju Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva koju donosi ministrice kulture Republike Hrvatske na prijedlog sa 5. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 17. prosinca 2019. godine.
 
Predsjednik Povjerenstva:
dr. sc. Tomislav Car, Hrvatski državni arhiv
 
Članovi Povjerenstva:
Karmen Markezić, Državni arhiv u Pazinu
Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu
 
Zamjenici predsjednika i članova Povjerenstva:
Nela Kušanić, Državni arhiv u Sisku
Nada Klobučar, Državni arhiv u Gospiću
dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku