Povjerenstvo za koordinaciju obilježavanja Stogodišnjice Prvog svjetskog rata-  dr. sc. Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture, predsjednica Povjerenstva  te članovi:
-  Ivan Grujić, Ministarstvo branitelja, 
-  Mario Werhas, Ministarstvo obrane,
-  mr. sc. Davor Vidiš, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,
-  Anamarija Kirinić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
-  Petar Barišić, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 
-  akademik Petar Strčić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
-  Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv,
-  Ivan Filipović, Hrvats ki državni arhiv, 
-  mr. sc.  Jelena Borošak Marijanović, Hrvatski povijesni muzej,
-  mr. sc. Mladen Klemenčić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
-  dr. sc. Vijoleta Herman Kaurić, Hrvatski institut za povijest,
-  dr. sc. Filip Hameršak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za povijest hrvatskog prava i države.