Odbijeni programi - Kulturno-umjetnički amaterizam (2018.)