Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti (2018.)

Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (dalje: Kulturno vijeće) razmatralo je 563 programa koliko ih je bilo prijavljeno na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. (dalje: Poziv). Predlagatelji su potraživali od Ministarstva kulture nešto više od 25 milijuna kuna.

Po završetku cijelog postupka vrednovanja u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za narednu godinu uvršteno je 337 programa s proračunom od 9.996.500,00 kuna.

Stručno mišljenje Kulturnoga vijeća i prijedlozi sufinanciranja rukovodili su se uvjetima Poziva, Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2018. godinu, Poslovnikom o radu Kulturnoga vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti te temeljnim kriterijima prema

Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.), dakako usklađenim sa specifičnim programskim nadležnostima Kulturnoga vijeća. Ciljevi njihovih prijedloga odnosili su se na osiguranje stabilnosti i pozitivnog okruženja za razvoj suvremene glazbene kulture, na poticanje izvrsnosti kreativnog i reproduktivnog stvaralaštva, na mobilnost glazbenika kao ključne karike u strategiji provedbe dostupnosti kulturnih programa na području cijele Republike Hrvatske i na koncu, na dokumentiranje nacionalnih stvaralačkih potencijala kroz notna, diskografska i publicistička izdanja. Sredstva su predlagana za više programskih skupina, s visokim udjelom međunarodne suradnje – festivale i manifestacije, mrežu koncertnih gostovanja, majstorske seminare i radionice, natjecanja mladih umjetnika, glazbeno nakladništvo, potpore narudžbama djela suvremenih hrvatskih skladatelja te nagrade glazbenicima koje dodjeljuju njihova strukovna udruženja.

Vrijednosne prosudbe uključivale su sadržajnu i umjetničku vrijednost programa, kontinuitet odvijanja, ravnomjernu zastupljenost hrvatskih umjetnika i nacionalnog repertoara, kvalitetne inicijative u manjim kulturnim sredinama, posebno tamo gdje predstavljaju njezin kulturni identitet te detaljna obrazloženja financijskih i programskih sadržaja. Svi programi razmatrani su u skladu s ocjenom izvršenja ranijih ugovornih obveza korisnika prema državnom proračunu. Uočene slabosti u određenom broju prijavnica odnosile su na nedostatne podatke o sadržaju programa i troškovnika, kao i na izostanak propisane popratne dokumentacije (ili u njezinu djelomičnom ispunjenju).

Prijedloge za programe glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti donosilo je Kulturno vijeće u sastavu: prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, predsjednica i članovi, dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben, prof. Marija Grazio, red. prof. art. Dalibor Cikojević i red. prof. art. Neven Frangeš.