Odobreni programi zaštite i očuvanja orgulja u 2020. godini (pregled sa stanjem u prosincu 2020.)


Odobreni programi zaštite i očuvanja orgulja u 2020. godini  .pdf  (pregled sa stanjem u prosincu 2020.)
 

Programi zaštite i očuvanja orgulja u 2020. godini (pregled sa stanjem u prosincu 2020.)
 
Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu" za programe zaštite i očuvanja orgulja prijavljeno je 30 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 18.396.982 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te revizije financiranja, a temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa i Odluke o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima, koju je Ministarstvo kulture donijelo 24. ožujka  2020. godine, kao i uvjetima nastalim nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020., a u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje je uvršteno 11 programa u ukupnom iznosu od 5.898.515,00 kn
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- konzervatorsko-restauratorska istraživanja,
- izradu dokumentacije,
- izvođenje radova (restauracija, konzervacija i dr.).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa pokretne baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:
  1. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
  2. programi čiji je nastavak radova u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, kao i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
  3. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena dokumentacija o izvršenim istražnim radovima, te konzervatorsko-restauratorski elaborat za izvođenje radova
  4. programi istražnih radova i izrade dokumentacije o istražnim radovima koji prethode konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
  5. programi obnove i prezentacije kulturnog dobra od značaja za zajednicu za koje su izrađene konzervatorske smjernice
  6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
  7. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture
  8. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
  9. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj.