Obrazloženje Povjerenstva za suvremeni ples i pokret


Povjerenstvo za plesnu umjetnost u sastavu Rajko Pavlić, Nikolina Pristaš i Katja Šimunić je s današnjim datumom održalo pet radnih sjednica: 5. studenog, 8. studenog, 9. studenog, 12. studenog i 13. studenog 2012.g. Na tri sjednice je u radu povjerenstva savjetodavno sudjelovao i Vladimir Stojsavljević, pomoćnik ministrice Andreje Zlatar Violić. Na svim je sjednicama savjetodavno sudjelovao stručni suradnik Ivan Študir, a u radu njih četiri voditeljica Službe za dramsku umjetnost i audiovizualnu djelatnost Iva Hraste Sočo.

Povjerenstvo je odabralo Katju Šimunić na funkciju predsjednice Povjerenstva.
 

Na sjednici 8. studenog doneseni su slijedeći kriteriji koji su služili kao orijentir pri odlučivanju:
1. koncepcijska osmišljenost, originalnost, kvaliteta i sadržajna inovativnost programa,
2. izbor kvalitetnih suradnika i umjetnika s relevantnim međunarodnim referencama,
3. davanje prednosti plesnoj umjetnosti u odnosu na komercijalne sadržaje,
4. partnerstvo, koprodukcija i umrežavanja,
5. održivost i dugoročnost programa,
6. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u međunarodne kulturne mreže i projekte,
7. promicanje programa za djecu i mlade,
8. prilagođenost programa osobama s posebnim potrebama i njihovo sudjelovanje u programima,
9. podrška jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave u ostvarivanju programa kao i podrška programima koji pružaju poticaj lokalnoj zajednici,
10. financijska potpora iz drugih izvora,
11. podizanje svijesti publike o plesnoj umjetnosti i
12. temeljna evaluacija financiranih programa od strane Ministarstva kulture i drugih izvora.
 
           
Ministarstvo je od Povjerenstva tražilo da vode računa o dva prioriteta od strateške važnosti: podizanje svijesti javnosti o suvremenom plesu, povećanje broja publike na plesnim predstavama te distribucija kvalitetnih plesnih produkcija izvan Zagreba. Povjerenstvo se izjasnilo da smatra da su to jako visoki ciljevi u odnosu na sredstva koje Ministarstvo dodjeljuje za plesnu umjetnost, cca 1.400,000,00 kn, te da smatra da pozitivni pomak u razvoju suvremene plesne umjetnosti na nacionalnoj razini, zbog opće podfinanciranosti projekata u plesu, neće biti izvediv bez povećanja sredstava već za 2013.g., a onda i u narednim godinama, te izrade strateškog dokumenta kojim se planira razvoj plesa u Republici Hrvatskoj dugoročno.
           

Na sjednici 9. studenog 2012. Povjerenstvo je, vodeći se dogovorenim kriterijima, donijelo odluku da će predložiti značajnije povećanje sredstava za četiri umjetnika i/ili umjetničke organizacije za koje povjerenstvo smatra da su duži niz godina zbog inertnosti sustava ostajali podfinancirani, a čije produkcije profesionalnošću, opsegom i kvalitetom rada, međunarodnom priznatošću, te brojem ljudi koje upošljavaju po projektu to zaslužuju.
Slijedeća bitna odluka je bila da se svima koji su pokazali umjetnički i produkcijski razvoj u proteklih par godina barem donekle povećaju sredstva. Te dvije odluke stvorile su dodatan pritisak na ionako nedostatan budžet pa je Povjerenstvo moralo donijeti i odluku da ove godine prioritet neće biti edukacijski projekti bez javne komponente, plesna natjecanja, stručne nagrade, te mali festivali i manifestacije koje gravitiraju umjetničkom amaterizmu ili komercijalnoj djelatnosti.
Povjerenstvo nije moglo odobriti financiranje projekta Mediteranskog plesnog centra jer smatramo da projekt tog razmjera ne možemo ozbiljnije podržati u okviru postojećeg budžeta i to u prvoj godini rada centra, a da ta odluka financijski ne ugrozi ostatak plesne scene u Hrvatskoj.
 

Pojedini članovi Povjerenstva nisu sudjelovali u odlučivanju o projektima njihovih organizacija, kao ni u odlučivanju o projektima u kojima su suradnici.
 

Na sjednici 13. studenog 2012. g. dogovoreno je slijedeće:
 
1.  Povjerenstvo je svojim prijedlogom za financiranje programa suvremenog plesa za 2013. g. premašilo dozvoljeni budžet za 155.000,00 kn. Kako u taj budžet još nisu bila uključena gostovanja plesnih predstava po Hrvatskoj, jer su razmatrana kao zasebna stavka, g. ustanovljeno je još dodatnih 130,000,00 kn koja bi bila raspoređena za tu namjenu.
 
2. Povjerenstvo smatra svojom dužnošću pratiti programe koje su predložili za financiranje u 2013.g. ne bi li ih slijedeće godine mogli odgovorno evaluirati. Povjerenstvo je apeliralo na Ministarstvo kulture da, s obzirom da se radi o umjetnosti koja ima dugu tradiciju u Hrvatskoj, koja se razvija i ima iznimnu vidljivost na međunarodnoj sceni, a koja je istovremeno ispod svake razine financiranosti na nacionalnoj razini, razmotri mogućnost osnivanja zasebnog Vijeća za plesnu umjetnost.
 
3.  S obzirom da smatramo da bi jedan od prioriteta trebala biti izrada strateškog dokumenta kojim se propisuje plan razvoja plesne umjetnosti na državnoj razini (kratkoročno, srednjoročno i dugoročno) te izrada nacionalne mreže za distribuciju suvremenog plesa u Hrvatskoj, Povjerenstvo, kao prvi korak predlaže stvaranje nacionalne mreže za distribuciju suvremene plesne umjetnosti. Predlažemo stoga Ministarstvu iniciranje radnog sastanka u svrhu osnivanja nacionalne mreže za distribuciju plesnih predstava i edukativnih programa. Smatramo da je već za slijedeću godinu nužno izraditi pilot projekt kojim bi se scena razvojno pokrenula.
 
4. Kontakti (e-mail adrese) članova Povjerenstva bit će proslijeđeni svim organizacijama čiji je programe Povjerenstvo podržalo. Povjerenstvo smatra svojom odgovornošću pratiti realizaciju tih programa ne bi li naredne godine mogli odgovorno evaluirati rezultate.
 

Katja Šimunić, predsjednica Povjerenstva
Rajko Pavlić, član Povjerenstva
Nikolina Pristaš, članica Povjerenstva
 
 
 
U Zagrebu, 04. prosinca 2012.