Obrazloženje Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti

Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti razmatralo je 447 programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu. Financijska struktura prijavnica odnosila se na zahtjeve prema proračunskim i neproračunskim sredstvima (s jedne strane  - Ministarstvo kulture, županije, gradovi, općine  i ostali izvori državnog proračuna, a s druge - vlastita sredstva podnositelja zahtjeva, sponzori/donatori, strane organizacije i ostali izvori).
 
Ukupna potraživanja iznosila su 87.201.906,40 kuna za 447 programa. Od toga se 34,27% financijskog potraživanja odnosilo na državni proračun (Ministarstvo kulture).
 
U okviru planiranog proračuna od 7.742.000,00 kuna za glazbu i glazbeno-scensku djelatnost, nadležno Kulturno vijeće predložilo je potporu za 240 programa. Potpore su uključile šest različitih programskih skupina – festivale i manifestacije, koncerte i koncertna gostovanja, majstorske  seminare, međunarodna natjecanja, nakladništvo (notno/ diskografsko/publicističko) te skupinu ostalih programa (poput nagrada strukovnih udruga za osobita umjetnička postignuća u protekloj godini ili nagrada za životno djelo).
 
Pri donošenju stručnih mišljenja, nadležno Kulturno vijeće rukovodilo se Kriterijima za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2013. godinu te prioritetnim ciljevima koje je postavilo za naredno razdoblje:
 
  • Poticanje šire distribucije i dostupnosti koncertnih programa u Republici Hrvatskoj te povećanje njihove „vidljivosti“ u okviru nacionalne mape kulturnih događanja
  • Poticanje notnih, diskografskih i publicističkih izdanja vezanih uz nacionalnu glazbu 
  • Poticanje promocije hrvatskih interpreta svih generacija u skladu sa čl. 7., st. 1., Kriterija za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2013. godinu 
  • Poticanje umjetničke edukacije mladih glazbenika
  • Poticanje kulturnih programa čiji sastavni dio predstavlja hrvatska suvremena skladateljska produkcija (umjetnička, jazz i druga) te nacionalno stvaralaštvo iz ranijih razdoblja
  • Poticanje kvalitetnih programa u manjim kulturnim sredinama koje imaju osiguranu financijsku podršku lokalne zajednice