Obrazloženje Kulturnog vijeća za likovne umjetnosti

Kulturno vijeće za likovne umjetnosti je na svojoj 2. sjednici održanoj 23. studenog 2012. razmotrilo i vrednovalo programe likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture pristigle na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu rukovodeći se smjernicama za razmatranje jednogodišnjih i trogodišnjih programa, utvrđenim prioritetima natječaja te sljedećim kriterijima za vrednovanje programa:
 
1. Kvaliteta programa:
- sadržajna izvrsnost i vrijednost: važnost teme koja se obrađuje, stručnost
- inventivnost i inovativnost
- uporaba primjerenih metodologija i tehnologija te visoka razina produkcije i prezentacije
- samoodrživost
 
2. Značenje programa za očuvanje i unaprjeđivanje kulturnog identiteta RH:
- kulturni razvitak zemlje; u kojoj mjeri program pridonosi prepoznavanju, očuvanju i medijaciji kulturnog identiteta
- promicanje likovne umjetnosti u Hrvatskoj i u svijetu
 
3. Financijska podrška i suradnja u ostvarivanju programa:
- lokalna uprava i samouprava
- međunarodne organizacije i fondovi
- međuvladine i nevladine organizacije
- drugi izvori sufinanciranja (partneri, sponzori, donatori, vlastita sredstva)
 
4. Međuinstitucionalna suradnja i razmjena, partnerstvo u RH
 
5. Međunarodna kulturna suradnja:
- prezentacija hrvatske likovne kulture na međunarodnoj sceni
- razmjena programa i partnerstvo na međunarodnom nivou
 
6. Širenje područja interesa na obrazovanje, znanost, gospodarstvo, turizam i druga područja
 
7. Transparentnost utroška i realizacije programa iz prošlogodišnjih razdoblja
 
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu ukupno je pristiglo 749 programa izložaba, likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture, od čega je 47 programa prijavljeno na trogodišnje financiranje. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznosila su 37.530.159,71 kn (povećanje od oko 40% u odnosu na 2012. godinu). Povećanje traženih sredstava dijelom je rezultat uvođenja trogodišnjeg financiranja za koje se, prema prijavnicama, trebao iskazati ukupan iznos za sve tri godine.
 
Kulturno vijeće za likovne umjetnosti posebno je vrednovalo trogodišnje programe, te je uputilo prijedlog ministrici za sufinanciranje tih programa, nakon čijeg odobrenja Vlada RH potvrđuje plan trogodišnjeg financiranja. Pojedini su programi, zbog različitih razloga (npr. nisu zadovoljili elemente trogodišnjeg planiranja, programi/projekti su novi ili su korisnici jednostavno pogrešno ispunili prijavnicu) prebačeni na jednogodišnje financiranje.
           
 
 
Predsjednica Kulturnog vijeća za likovne umjetnosti
Nada Beroš
 
Zagreb, 23. studenog 2012.