Obrazloženje Kulturnog vijeća za dramsku umjetnosti

 Vijeće za dramsku umjetnost Ministarstva kulture RH na trinaest je sjednica razmatralo programe javnih i privatnih kazališta, festivala i manifestacija, mreže gostovanja te programe udruga i kazališnoga amaterizma.  U svojim je konačnim odlukama bilo jednoglasno,  a rukovodilo se sljedećim kriterijima:
 
 1. sadržajna inovativnost repertoara, originalnost i kvaliteta
 2. kreativni odnos prema lokalnoj zajednici i usklađenost s posebnostima iste te podrška jedinica lokalne i regionalne samouprave u ostvarivanju programa
 3. izbor kvalitetnih i kvalificiranih suradnika
 4. prioritet umjetničkog u odnosu na komercijalno kazalište
 5. praćenje suvremenih tendencija u kazalištu, partnerstvo, mobilnost i umrežavanje
 6. promicanje programa za djecu i mlade
 7. ekonomičnost i dugoročnost programa
 8. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u međunarodne kulturne mreže i projekte
 9. opći interes za kulturni razvitak u RH
 10. prilagođenost programa osobama s hendikepom i njihovo sudjelovanje u programima
 11. osigurana financijska potpora iz drugih izvora
 12. stupanj ostvarenosti i umjetnički  te ostali produkcijski dometi prethodno financiranih programa od strane MK
 13. obavezna registracija u Očevidniku kazališta
 
 
Vijeće je tijekom rada na ocijenjivanju programa profesionalnih kazališta (njih 297)  naročito potaknulo kreativne napore u razradi programa za projekte za djecu i mlade Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku, Gradskog kazalište lutaka Rijeka, Kazališnog epicentra, Kazališta Mala scena, Dječjeg kazališta Smješko i Kazališta Tvornica lutaka. U pojedinim je programima prisutna i znatna društvena odgovornost, okrenutost budućnosti i važnost stvaranja, kako novih estetika, tako i novih publika.
 
Sličan se stav može iščitati i iz programa nezavisnih kazališta s programimaza odrasle u kojima je vidljiva umjetnička profiliranost, inovativnost, ambicioznost te produkcijska propulzivnost programa. To se ponajprije odnosi na pojedine programe koje predlažu Bacači sjenki, Montažstroj, Badco,, Grupa Kugla, Art radionica Lazareti, Play drama, Kazališna družina Kufer, a zapažena je umjetnička ambicioznost i znatan produkcijski napor dosad slabo ili potpuno nesufinanciranih  nezavisnih grupa kao što su Teatar Naranča, Teatar Rubikon, teatro VeRRdi, Triko cirkus teatar, Umjetnička organizacija Albaluna, ACTLAB, Aplauz Teatar, de facto, Kiklop, Kreativni laboratorij suvremenog kazališta, Novo kazalište, Prestige.
 
Kad je riječ o festivalima i manifestacijama, Vijeće ima jedinstveni stav o nužnosti repertoarnog i produkcijskog remodeliranja velikih festivala kao što su DLJI, Splitsko ljeto, Marulićevi dani i Šibenski festival djeteta. Također, smatra da je potrebno - kao jedinstvene, kvalitetne i autentične - izdvojiti sljedeće manifestacije: Festival svjetskog kazališta, Eurokaz, Međunarodni festival malih scena Rijeka, Festival novog cirkusa, Perforacije, Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav, Zadar snova, FEN, ali i pozitivno evaluirati slavljenički karakter kazališnih susreta Glumci u Zagvozdu, BOK festa, PUF-a i Malog sajma kazališta u Bjelovaru,
 
Usto, Vijeće smatra da je nužno pratiti i poticati rad gradskih kazališta izvan Zagreba te je svjesno napora koje u svoj rad, a ponekad i sam opstanak (zbog nejasnih kulturnopolitičkih prioriteta i kriterija u njihovim lokalnim sredinama) ulažu sljedeća kazališta: Gradsko kazalište Zorin dom, HNK u Šibeniku, HNK u Varaždinu i INK Pula. Od kulturnih centara Vijeće je visokim ocjenama evaluiralo programe Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Centra za kulturu Čakovec i Doma kulture «Kristalna kocka vedrine».
 
Što se gostovanja tiče, Vijeće se rukovodilo i kriterijem ravnopravnosti, dajući prednost onim organizacijama koje imaju što pokazati i koje su u svojim planovima gostovanja izrazile ekonomičnost, javnu potrebu lokalnih sredina i svijest o vremenu i prostoru u kojem djeluju.


Za Vijeće
 
Dr. sc. Snježana Banović
 
U Zagrebu, 20.12.2012.