Zaštitni arheološki i konzervatorski radovi unutar povijesne jezgre Kaštel Staroga u 2016. godini (14.10.2016.)

Početkom 2016. godine započeti su opsežni radovi na građevinskoj izvedbi projekta 'Kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir, podsustav Kaštela' unutar povijesne jezgre Kaštel Staroga.

Radovi su obuhvatili gotovo sve vitalne ulice unutar povijesnog naselja stoga su izvedeni uz kontinuirani arheološki i konzervatorski nadzor u periodu od ožujka do srpnja 2016. godine. Arheološki nadzor nad radovima proveo je dipl. arh. Ivica Pleština za tvrtku Neir d.o.o., Vukovarska 148, Split dok je konzervatorski nadzor u ime Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Trogiru provela dipl. arh. Marijeta Babin, viša stručna savjetnica za nepokretna kulturna dobra.

Zahvaljujući provedbi kontinuiranog arheološkog i konzervatorskog nadzora izvršeni su zaštitni arheološki i konzervatorski radovi na više novovjekovnih infrastrukturnih građevina.

Povijesne jezgre grada Kaštela nastaju na samom prijelazu srednjega u novi vijek kada trogirski i splitski plemići pokušavaju zaštititi svoje težake, posjede i materijalna dobra od provala Turaka i Vlaha gradeći utvrde-kaštele na morskoj obali.

Oko utvrda formiraju se planirana naselja opasana bedemima i jarcima u koje se naseljava stanovništvo srednjovjekovnih sela sa obronaka Kozjaka. Kaštel Stari nastaje oko utvrde koju je godine 1481. izgradio trogirski vojskovođa i humanist Koriolan Ćipiko, a naselje je utvrđeno bedemom 1507. godine.Predmetni građevinski radovi odvijali su se unutar samog povijesnog naselja kao i neposredno uz vanjski rub renesansnog bedema.

Tijekom radova duž sjevernog i zapadnog bedema istražen je vrlo dobro sačuvani kanal izgrađen tijekom druge polovice 19. st.

Zaštitno arheološko istraživanje je pokazalo da je kanal koji odvodi vodu s potoka Fuležina smješten u zapadnom dijelu ulice Ivana Jurasa te se pruža tik uz sjeverni bedem naselja. Na sjeverozapadnom kutu naselja kanal se nastavlja prema jugu uz veće recentne devastacije na sjevernom dijelu ulice Ivana Danila, a pruža se dalje neposredno uz zapadni bedem i kanalizira potok sve do obale mora.

Potok Fuležina zabilježen je uz zapadni bedem na detaljnoj karti naselja Franje Giura iz 1704. godine, a franciskanski katastar iz 1831. godine na istom mjestu bilježi nenatkriveno korito potoka.Kanal se nalazi u osi nekadašnjeg potoka koji je zasigurno služio i kao prirodni obrambeni jarak naselja jer nije slučajna podudarnost da se uz istočni bedem također pruža kanalizirani Škarantanov potok, prvotno prirodna obrambena barijera naselja na istoku.

Potok Fuležina uređen je i kanaliziran u drugoj polovici 19. st., a također je arheološkim istraživanjem potvrđeno kako je početak kanala u ulici Ivana Jurasa povezan sa industrijskim vodovodom koji se djelomično podzemnim kanalom, a dijelom građen na lukovima pruža od česme Fuležina na 'staroj kaštelanskoj cesti' sve do sjevernog bedema naselja.Voda s potoka Fuležina vjerojatno je korištena i za opskrbu tangarije smještene unutar naselja uz sjeverni bedem o kojoj nalazimo vijesti u izvoru 17. st., a ulica Ivana Jurasa i danas nosi kolokvijalni naziv 'Iza tange'. Iz tradicije je poznato kako se voda s potoka Fuležina intenzivno koristila i u svakodnevnom životu stanovnika Kaštel Starog između ostalog i za pranje odjeće.
  
Tijekom radova projektirana trasa nove kanalizacije je mjestimice izmještena i prilagođena na način da arheološki nalazi ostanu intaktni međutim, na pojedinim segmentima otkrivenih arheoloških struktura ipak je bilo neophodno izvesti polaganje kanalizacijskih cijevi pa tako i kroz strukturu kanala. Kamene arhitektonske strukture su uredno razložene, pojedinačna kamenja su signirana i nakon provlačenja cijevi vraćena u prvobitno stanje.Također duž vanjske strane sjevernog bedema u ulici Ivana Jurasa pronađeni su ostaci suhozidnih ograda vrtova koji su potvrđeni na spomenutoj karti Kaštel Starog iz 1704. godine i označeni kao 'horti'. Kako je nakon pronalaska suhozidova  predviđena trasa kanalizacije izmještena na način da ih ne oštećuje, suhozidovi su dokumentirani, zaštićeni geotekstilom i zatrpani pijeskom i zemljom.

Pred zapadnim vratima naselja (znanim kao 'Donja vrata' ili 'Balkun') u ulici Ivana Danila osim što je istražen dio kanala otkriven je i ostatak zida koji datiramo u vrijeme gradnje naselja, a navjerojatnije predstavlja ostatak strukture premošćivanja tada otvorenog potoka odnosno jarka pred ulazom u naselje.Arheološki zaštitni radovi na poziciji istočnih vrata tj. ulaza u  renesansno naselje u današnjoj ulici Koriolana Ćipika iznijeli su djelomično devastirane ostatke arhitektonske strukture ulaza koja je također čitljiva na navedenoj karti.Među stanovnicima Kaštel Starog znana kao tzv. 'Gornja vrata' bila su zasvođena nekom vrstom obrambenog ophoda i mašikula, a radi uskog prolaza srušena su početkom 20. st.

Recentne instalacije su uzrokovale značajne devastacije, a naše istraživanje je pokazalo da je ulaz u selo bio pokaldrman što možemo prepoznati kao nastavak ulice na karti označene kao 'strada publica' i koja se proteže na istok izvan samog naselja.

Praćenjem građevinskih radova na samoj obali Kaštel Starog istražen je i dokumentiran podzid obale izgrađen 1895. godine kroz koji je također provučena cijev nove kanalizacije uz povrat podzida u prvotno stanje.Manji građevinski radovi na Škarantanovom potoku uz istočni bedem naselja iznijeli su ostatke dvostrukog kanala potoka iz razdoblja uređenja 1913. godine.Nadzorom sa sjeverne strane barokne crkve sv. Ivana Krstitelja smještene izvan renesansnog naselja utvrđena je devastacija po sredini ulice u vidu glavne cijevi stare kanalizacije koja je iskorištena kao trasa za postavljanje novog cjevovoda, tako da prostor sjeverno i južno od trase ovom prilikom nije arheološki istražen.

 

 
                                                                                                dipl.arh. Marijeta Babin
                                                                      Konzervatorski odjel u Trogiru, Gradska 41/II, Trogir

                                                                                                   dipl.arh. Ivica Pleština
                                                                                          Neir d.o.o., Vukovarska 148, Split