Komunikacije i informacije

Osnovne smjernice rada programskog područja komunikacija i informacija uključuju poticanje slobodnog protoka informacija riječju i/ili slikom, jačanje infrastrukture usavršavanja stručnjaka zemalja u razvitku i onih država članica koje u cilju uspostavljanja demokratskog poretka prolaze kroz razdoblje društvenih promjena, te pitanja slobode izražavanja u informatičkom društvu, infoetike i razvoja komunikacija općenito.

Sve brži tehnološki razvitak podrazumijeva dvostruku zadaću UNESCO-a na ovom području: s jedne osiguranje pristupa tehnološkim dostignućima, a s druge razmišljanja o značaju i primjeni tehnološkog napretka na području odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacija.

Dokument Srednjoročne strategije 2014. - 2021. na programskom području komunikacija i informacija usredotočuje se na promicanje slobode izražavanja, razvoja medija i univerzalnog pristupa informacijama i znanju.

Najveći programi u ovom segmentu UNESCO-ova djelovanja su:

Informacije za sve (Information for All - IFAP) koji je platforma za međunarodne smjernice diskusija na temu očuvanja informacija i univerzalnog pristupa istima, uključivanja svih slojeva u globalno informacijsko društvo.

U području zaštite dragocjenih zbirki i dokumenata važan je program Sjećanje svijeta (Memory of the World)  koji je UNESCO pokrenuo 1991. godine s ciljem očuvanja i upoznavanja s rijetkim i ugroženim djelima pisane kulturne baštine od univerzalnog značaja, zalaže se za zaštitu vrijednih knjiga u bibliotekama i arhivima te na taj način služi također očuvanju povijesne kulturne baštine, kao na primjer dokumenata na papiru, mikrofilmova, tonskih snimaka i filmova, a posebno ugroženih i jedinstvenih zbirki.

Međunarodni program za razvoj komunikacija (International Programme for the Development of Communication - IPDC) promiče slobodu, neovisnost i pluralizam medija, poglavito u zemljama u razvoju te tranziciji. Kroz razvoj medija pomaže jačanju analitičkih sposobnosti ljudi i njihovog učešća u demokratskoj vlasti.