Društvene i humanističke znanosti

Svrha programa društvenih i humanističkih znanosti je širenje postojećih znanja i daljnji razvoj znanosti općenito. U tom smislu, jedan od prioriteta Organizacije jest poboljšanje statusa znanstvenog obrazovanja u svijetu te unapređenje međunarodne suradnje u okviru znanstvenih istraživanja.
 
Okosnica rada programskog područja društvenih i humanističkih znanosti uključuje praćenje društvenih promjena, iznalaženje rješenja za probleme urbanog razvoja, pitanja multikulturalizma, problematiku vezanu uz pitanja etike u znanosti i tehnologiji, bioetike, ljudskog genoma, filozofije, promicanja ljudskih prava, demokratskih principa i tolerancije.

Dokument Srednjoročne strategije 2014. - 2021. na programskom području društvenih i humanističkih znanosti usredotočuje se na poticanje inkluzivnog socijalnog razvoja, promicanja interkulturnog dijaloga i približavanja kultura.


Posebni naglasak daje se aktivnostima u znanstvenim programima:

Međunarodni odbor za bioetiku (International Bioethics Committee) – IBC je savjetodavno tijelo sastavljeno od 36 neovisnih stručnjaka koji prate napredak u znanosti i njezine primjene kako bi se osiguralo poštivanje ljudskog dostojanstva i slobode. Zadatci IBC-a su: promicanje promišljanja o etičkim i pravnim pitanjima koja postavljaju istraživanja u prirodnim znanostima i njihovim programima; poticanje razmjena ideja i informacija; poticanje radnji kako bi se pojačala svijest javnosti , stručnih skupina, javnih i privatnih donositelja odluka o bioetici; suradnja s međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama koja se odnosi na pitanja postavljena u području bioetike kao i suradnja s nacionalnim i regionalnim odborima; pridonijeti širenju načela utvrđenih UNESCO-ovom Deklaracijom na području bioetike.

Svjetsko povjerenstvo o etici znanstvenoga znanja i tehnologiji (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology) - COMEST je savjetodavno tijelo koje se sastoji od osamnaest vodećih znanstvenika iz znanstvenih, pravnih, filozofskih, kulturnih i političkih disciplina iz raznih krajeva svijeta. Imenuje ih glavni/a ravnatelj/ica UNESCO-a u osobnom svojstvu, zajedno s jedanaest članova koji zastupaju UNESCO-ove međunarodne znanstvene programe i globalne znanstvene zajednice po službenoj dužnosti. Povjerenstvo je ovlašteno da formulira etička načela koja bi moglo dati donositeljima odluka s kriterijima koji se protežu izvan ekonomskih promišljanja.

COMEST pokriva nekoliko područja: etika zaštite okoliša s kilmatskim promjenama, biološka raznolikost, voda i sprječavanje katastrofa, etika nanotehnologije, etička pitanja koja se odnose na tehnologije informacijskog društva, etika u znanosti, pitanja ravnopravnosti u etici znanosti i tehnologiji.