Članstvo RH u programskim i radnim tijelima UNESCO-a


Odbor za svjetsku baštinu (World Heritage Committee)  - Republika Hrvatska je izabrana u UNESCO-ov Odbor za svjetsku baštinu u periodu od 2013. do 2017. godine na 19. zasjedanju zemalja članica UNESCO-ove Konvencije za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine u studenom 2013. godine.
 
Odbor za svjetsku baštinu UNESCO-a prema Konvenciji za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. godine ima ulogu: poticati zemlje članice na zaštitu prirodnih i kulturnih bogatstava, razmatra nominirana dobra za upis na Popis svjetske baštine, raspravlja izrađivanje planova upravljanja i programa izvješćivanja o zaštiti područja svjetske baštine. Također određuje korištenje sredstava Fonda za svjetsku baštinu i dodjeljuje financijska sredstva na zahtjev zemalja članica. Donosi konačnu odluku o upisu dobara na Popis svjetske baštine UNESCO-a, pregledava izvješća o stanju dobara uvrštenih na navedeni Popis te odlučuje o brisanju dobara s istog.
 
Republika Hrvatska svojim radom u Odboru želi prije svega doprinijeti očuvanju i zaštiti već upisanih dobara na Popisu, prepoznavanju novih i iznimnih dobara koja tek trebaju biti upisana na Popis, poticanju prekogranične suradnje te promicanju ujednačenog Popisa svjetske baštine. Također je vrlo važno prepoznati ugroženu baštinu svijeta te kroz UNESCO kao važnu stručnu platformu podržati i odgovoriti na takve izazove.
 

Međuvladin odbor za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja

Međuvladin odbor za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja promiče ciljeve Konvencije za zaštitu raznolikosti kulturnih izričaja, priprema operativne smjernice za njezino provođenje, dostavlja periodička izvješća zemalja članica o provođenju Konvencije, uključujući komentare i sažetak njihova sadržaja, priprema preporuke zaprimljene od zemalja članica Konvencije, uspostavlja procedure i druge mehanizme za savjetovanje radi promicanja smjernica i načela Konvencije na drugim međunarodnim forumima.
Republika Hrvatska izabrana je za članicu Međuvladinog odbora Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja na 5. zasjedanju zemalja članica UNESCO-ove Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja, koje se održalo od 12. do 15. lipnja 2017. u sjedištu UNESCO-a u Parizu.

Međuvladin odbor za zaštitu dobara u slučaju oružanog sukoba/Intergovernmental Committee for the Protection of Cultural Heritage in the Event of Armed Conflict – nadgleda implementaciju Drugog protokola Haške konvencije i upravljanje sustavom za povećanu zaštitu.
 
Međuvladin odbor za fizičko obrazovanje i šport – CIGEPS/ Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport – promiče ulogu i značaj sporta i njegovo uključivanje u javne politike. Kroz sudjelovanje predstavnika vlade i sporta promiče značaj sporta i tjelesnog odgoja na međunarodnoj razini.
 
Međuvladino vijeće Međunarodnog programa za razvoj komunikacija – IPDC/ Intergovernmental Council of International Programme for the Development of Communication  - promiče slobodu, neovisnost i pluralizam medija, poglavito u zemljama u razvoju te tranziciji.
 
Odbor za međunarodnu razmjenu oceanografskih podataka – IODE/ International Oceanographic Data and Information Exchange – bavi se unapređenjem istraživanja mora, eksploatacije i razvoja razmjenom oceanografskih podataka i informacija među zemljama članicama.

Međuvladina oceanografska komisija – IOC/ Intergovernnmental Oceanographic Commission - predlaže i koordinira međunarodne znanstvene programe za istraživanje oceana i mora, osobito one usmjerene na stručno usavršavanje i unapređenje obrazovanja na tom području.

Znanstveno i tehničko savjetodavno tijelo Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine/The scientific and Technical Advisory Body of the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage – savjetodavno tijelo zemalja članica u pitanjima znanstvene i tehničke prirode u provođenju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine.