Registar Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva


Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Registar ugovora Ministarstva kulture, sklopljenih od 1. siječnja 2018. godine i sve njegove kasnije promjene, dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom u rubrici Registri ugovora.“
 

* Registri ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi objavljuju se u standardiziranom obliku EOJN RH   (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
 

▪  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017./2018. - konačni (.pdf)
▪  Registar ugovora i okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2018. po ZJN 2016 - zbirno (.pdf)
▪  Registar ugovora i okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2017./2018. - ažurirani (.pdf)
▪  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017./2018. .pdf
▪  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2016./2017. .pdf
▪  Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2015./2016. - ažurirani .pdf
▪  Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2015./2016 .pdf
▪  Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2014./2015. - ažurirani .pdf
▪  Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2014./2015.  .pdf
▪  Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture - ažurirani .pdf
▪  Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2013. / 2014.  .pdf
▪  Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture u 2012. godini .pdf
▪  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja od 2010. godine .pdf