Plan nabave Ministarstva

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Plan nabave Ministarstva i sve promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik, odabirom u rubrici Planovi nabave.
 


▪  I. Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2017. godinu .pdf

▪  Plan nabave Ministarstva kulture za 2017. godinu .pdf
 

▪  II. Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2016. godinu .pdf

▪  I. Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2016. godinu .pdf

▪  Plan nabave Ministarstva kulture za 2016. godinu .pdf 
 

▪  III. Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2015. godinu .pdf

▪  II. Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2015. godinu .pdf

▪  I. Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2015. godinu .pdf

▪  Plan nabave Ministarstva kulture za 2015. godinu .pdf 
 
  
▪  III. Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2014. godinu .pdf 


▪  II. Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2014. godinu .pdf  


▪  I. Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2014. godin.pdf   


▪  Plan nabave Ministarstva kulture za 2014. godinu .pdf
 
 
  II. Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2013. godinu .pdf 


  Izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva kulture za 2013. godinu .pdf


  Plan nabave Ministarstva kulture za 2013. godinu .pdf
 

▪  Plan nabave Ministarstva kulture za 2012. godinu .pdf


▪  Izmjena i dopuna Plana nabave za 2012. godinu .pdf