Nacionalne stipendije "Za žene u znanosti“ (Rok: 15.01.2007.)

PRAVILNIK NATJEČAJA
ZA ODABIR STIPENDISTICA
programa “Za žene u znanosti
u organizaciji L’ORÉAL ADRIA d.o.o.
i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture
 
OSNOVNI PROPISI
 
              
A. Uvjeti za pristup
 
Kandidatkinje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
 
1. Sve prijave moraju biti predane sa odgovarajućom dokumentacijom na službenom obrascu zahtjeva. Sve prijave trebaju biti naslovljene na predsjednika natječajne komisije.
 
2. Kandidatkinje na doktorskom studiju ne smiju biti starije od 35 godina na dan 15. siječnja 2007. godine.
 
3. Kandidatkinje moraju imati državljanstvo Republike Hrvatske te prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 
4. Stipendije će biti dodijeljene kandidatkinjama prirodnih znanosti koje su na završnom stupnju izrade doktorata što je potvrđeno od strane mentora (izjava mentora) te znanstveni rad u svrhu izrade doktorata provode na znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj.
 
5. Iznos stipendije je 4.000 eura (kunska protuvrijednost) za godinu dana, a iznos će biti isplaćen jednokratno. Odobrit će se tri (3) stipendije, s napomenom da Natječajna komisija zadržava pravo odobriti i manji broj stipendija od broja predviđenih natječajem u skladu s procjenom kvalitete i pogodnosti za odobravanje stipendije kandidatkinjama nakon pregleda svih prijava.
 
6. Stipendije će biti dodijeljene na području prirodnih znanosti
 
7. Prijave u dva primjerka moraju biti zaprimljene do 15. siječnja 2007. godine u uredu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb te na e-mail adresu unesco@min-kulture.hr 
    
8. Izbor stipendistica biti će dovršen do 15. veljače 2007. godine.
 
9. Odabrane kandidatkinje primiti će pisanu odluku natječajne komisije a sve preostale kandidatkinje rezultate natječaja moći će pronaći na internet stranicama Ministarstva kulture, www.min-kulture.hr, kao i u nacionalnim tiskanim medijima.
 
10. Dobitnicama će stipendije biti dodijeljene na organiziranoj svečanosti.
(Datum i mjesto održavanja biti će naknadno određeno)
  
 
B. Procedura prijave
 
1. Prijave moraju biti predane na službenom obrascu zahtjeva i naslovljene „Za predsjednika natječajne komisije“.
 
2. Prijava mora sadržavati sljedeće:
- obrazac zahtjeva;
- životopis;
- ovjerenu kopiju domovnice;
- ovjerena kopija osobne iskaznice (prednja i stražnja strana);
- ovjerene kopije diploma ili završenih stupnjeva školovanja, uključujući suplement diplomi ili prijepis ocjena ukoliko se suplement ne izdaje.
- detaljan opis, jedna do najviše dvije stranice, dosadašnjeg znanstvenog rada kandidatkinje;
- detaljan opis, jedna do najviše dvije stranice, prijedloga znanstvenog istraživanja za nadolazeću godinu;
- preporuku znanstvenog mentora;
- popis znanstvenih publikacija;
- primjerke / kopije značajnijih publikacija (najviše 3!).
 
3. Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (15.siječnja 2007. godine) neće biti razmatrane.
 
4. Prijave se šalju na adresu:
 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture
Za predsjednika natječajne komisije “Za žene u znanosti”
Odjel za UNESCO Ministarstvo kulture RH Runjaninova 2, 10000 Zagreb
 
te na e-mail: unesco@min-kulture.hr 
 
      
C. Objava dodijeljenih stipendija
 
1. Dobitnice stipendija, kao i njihovi znanstveni mentori biti će obaviješteni poštom.
 
2. Popis dobitnica stipendija biti će objavljen u nacionalnim tiskanim medijima.
      
 
          
D. Prava i obveze stranaka
 
1. Stipendije će biti isplaćene jednokratno na bankovni račun o kojem će sve potrebne informacije dati izabrane kandidatkinje.
 
2. Stipendije će biti uplaćene nakon svečane dodjele stipendija kandidatkinjama na broj bankovnog računa naveden u prijavi.
 
3. Izabrane stipendistice nastavit će sa znanstvenim radom na znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj tijekom perioda primanja stipendije.
 
4. Stipendistice će u svojim tezama i publikacijama spomenuti da su stipendirane iz programa „Za žene u znanosti“ u organizaciji L’Oréal ADRIA uz potporu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture.
 
5. Stipendistice su suglasne da će se osobni podaci: ime, prezime, titula, podaci vezani za profesionalni život, slika i video materijal, kao i podaci iz ove prijave moći koristiti od strane tvrtke L'OREAL ADRIA d.o.o. kao i s njim povezanim društvima, Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO pri Ministarstvu kulture kao i drugim organizacijama povezanim s Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO (kao što je sama organizacija UNESCO) a u svrhu prezentacije istraživanja i općenito znanstvenog rada stipendistice te stipendije iz ovog natječaja i organizatora samog natječaja u sredstvima javnog priopćavanja, kao što su tisak, televizija, Internet, fotografije, brošure kao i distribuciju istih, te da će na aktivni način i u dobroj vjeri sudjelovati u tim aktivnostima.”
 
6. Stipendistice će nakon završetka svog doktorskog studija pripremiti izvješće te ga, zajedno s doktorskom disertacijom, poslati predsjedniku natječajne komisije.
 
7. Stipendistice će obavijestiti predsjednika natječajne komisije u
slučaju:
- promjene mjesta zaposlenja ili studija
- napuštanja znanstvenog projekta
 
U slučaju napuštanja i/ili promjene znanstvene institucije, natječajna komisija će odlučiti o dopuštenosti takve promjene u smislu mogućeg povlačenja iznosa ili dijela iznosa uplaćenog po osnovi dodijeljene stipendije.
 
8. U slučaju spora u vezi samog natječaja kao i odnosa proizišlih iz natječaja, nadležan će biti sud stvarne nadležnosti u Zagrebu.