Odobreni i odbijeni programi - Nove medijske kulture (pregled sa stanjem u 2012.)