Odobreni i odbijeni programi - Inovativne umjetničke i kulturne prakse u 2019.