Kulturno vijeće za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)
Članovi Kulturnog vijeća za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse


Branka Benčić, predsjednica i članovi Nina Križan, Martina Miholić, prof. art. Martina Silić i Zlatko Vidačković.