Odobreni i odbijeni programi - Inovativne umjetničke i kulturne prakse u 2015.