ANKETA: Investicijski projekti u kulturi Republike Hrvatske u razdoblju 2014.-2020.


>>> Obrazac za investicijske projekte u kulturi


   Ministarstvo kulture u sklopu plansko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje o investicijskim projektima u kulturi Republike Hrvatske. Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i pouzdane podatke o cjelini investicijskih projekata u Republici Hrvatskoj, a za potrebe planiranja državnog programa investicija u kulturi te donošenja nove nacionalne strategije kulturnog razvitka.

   Istraživanje treba poslužiti i kao važan prilog za pripremu nacionalnog stajališta o prioritetima Republike Hrvatske za nadolazeće pregovore o budućnosti financiranja EU-a. Molimo Vas da nam za područje Vaše županije, grada ili općine odgovorite na pitanja o investicijskim projektima u kulturi u razdoblju 2014.-2020.
  
   Molimo Vas da nam popunjeni obrazac s prilozima dostavite elektroničkom poštom na adresu analitika-anketa@min-kulture.hr do 15. rujna 2017. godine.
 
   Za sve upite i eventualne nejasnoće, molimo obratite se na istu adresu: analitika-anketa@min-kulture.hr.
 

PREDMET: Investicijski projekti u kulturi Republike Hrvatske u razdoblju 2014.-2020.