ANKETA: Financiranje javnih potreba u kulturi županija, gradova i općina za 2016./2017.


>>> Upitnik o programima javnih potreba u kulturi
>>> Tablični izvještaj o financiranju kulture
 

     Ministarstvo kulture u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje o financiranju javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi te donošenja nove nacionalne strategije kulturnog razvitka. U kontekstu punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, istraživanje treba poslužiti i kao važan prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.
 
     Molimo Vas da nam za istraživanje u 2017. godini odgovorite na pitanje o ukupnom i proračunu za kulturu vaše jedinice lokalne samouprave (županije, grada ili općine) ostvarenom u 2016. i planiranom za 2017. godinu (Tablica 1.). Kada je riječ o ostvarenom proračunu za kulturu u 2016., molimo Vas da podatke prikažete odvojeno za financiranje redovne djelatnosti ustanova kulture kojih ste osnivači i vlasnici (Tablica 2. – rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi) od financiranja programa javnih potreba u kulturi bez obzira na status predlagatelja (Tablica 3.).
 
     Uz tražene podatke priložite: (1) Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini; (2) Program javnih potreba u kulturi s financijskim planom za 2017. godinu; (3) Natječaj/poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi s obrascima za 2016. godinu; (4) Pregled članova kulturnih vijeća, povjerenstava ili odbora uključenih u predlaganje programa javnih potreba u kulturi; (5) Adresar kulturnih ustanova, udruga i manifestacija te (6) Pregled aktualnih problema u kulturi vaše jedinice lokalne samouprave.
 
     Traženi podaci bit će obrađeni zajedno s podacima Ministarstva kulture odnosno financiranja javnih potreba u kulturi na državnoj razini, a radi uspostavljanja baze podataka nacionalnog registra javnokulturnih potreba (na državnoj i lokalnoj razini). Napominjemo da rezultati istraživanja redovito objavljuju u Statističkom ljetopisu Republike Hrtvatske.
 
     Molimo Vas da nam popunjeni upitnik s prilozima dostavite elektroničkom poštom na adresu analitika-anketa@min-kulture.hr a potpisani primjerak upitnika s prilozima poštom najkasnije do 21. ožujka 2017. godine na adresu: Ministarstvo kulture – Služba za strateško planiranje i analitiku, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
     U elektroničkom obliku upitnik je dostupan na web adresi www.min-kulture.hr/financiranje/. Za eventualna pitanja možete se obratiti gđi Sanji Markušev-Jelačić na e-mail sanja.markusev-jelacic@min-kulture.hr ili tel.: 01/4866-512; 01/4866-534.


PREDMET: Financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske .pdf