ANKETA: Financiranje javnih potreba u kulturi županija, gradova i općina 2012./2013.


>> Upitnik o programima javnih potreba u kulturi
>> Tablični izvještaj o financiranju kulture


Ministarstvo kulture u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje o financiranju javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi te donošenja nove nacionalne strategije kulturnog razvitka. U kontekstu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, istraživanje treba poslužiti i kao važan prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.
 
Molimo Vas da nam za istraživanje u 2013. godini odgovorite na pitanje o ukupnom i proračunu za kulturu vaše jedinice lokalne samouprave (županije, grada ili općine) ostvarenom u 2012. i planiranom za 2013. godinu (Tablica 1.). Kada je riječ o ostvarenom proračunu za kulturu u 2012., molimo Vas da podatke prikažete odvojeno za financiranje redovne djelatnosti ustanova kulture kojih ste osnivači i vlasnici (Tablica 2. – rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi) od financiranja programa javnih potreba u kulturi bez obzira na status predlagatelja (Tablica 3. – 6.).
 
Uz tražene podatke priložite: (1) Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini; (2) Program javnih potreba u kulturi s financijskim planom za 2013. godinu; (3) Natječaj/poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi s obrascima za 2012. godinu; (4) Pregled članova kulturnih vijeća, povjerenstava ili odbora uključenih u predlaganje programa javnih potreba u kulturi; (5) Adresar kulturnih ustanova, udruga i manifestacija te (6) Pregled aktualnih problema u kulturi vaše jedinice lokalne samouprave.
 
Traženi podaci bit će obrađeni zajedno s podacima Ministarstva kulture odnosno financiranja javnih potreba u kulturi na državnoj razini, a radi uspostavljanja baze podataka nacionalnog registra javnokulturnih potreba (na državnoj i lokalnoj razini). Napominjemo da su zbirni i pojedinačni rezultati prošlogodišnjeg anketnog istraživanja objavljeni na web stranici Ministarstva kulture Strateško planiranje – Javnokulturne potrebe RH.
 
Molimo Vas da nam popunjeni upitnik s prilozima dostavite elektroničkom poštom na adresu analitika@min-kulture.hr a potpisani primjerak upitnika s prilozima poštom najkasnije do 23. travnja 2013. godine na adresu: Ministarstvo kulture – Služba za strateško planiranje i analitiku, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
U elektroničkom obliku upitnik je dostupan na web adresi https://www.min-kulture.hr/financiranje/. Za eventualna pitanja možete se obratiti gđi Sanji Markušev-Jelačić na e-mail sanja.markusev-jelacic@min-kulture.hr ili tel.: 01/4866-512; 01/4866-510.
 
 
PREDMET: Financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske . pdf