ANKETA: Financiranje javnih potreba u kulturi županija, gradova i općina 2011./2012.

>> Upitnik o programima javnih potreba u kulturi 
>> Tablični izvještaj o financiranju kulture

Ministarstvo kulture u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje o financiranju javnih potreba u kulturi županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi te donošenja nove nacionalne strategije kulturnog razvitka. U kontekstu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, istraživanje treba poslužiti i kao važan prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.

Molimo Vas da nam za istraživanje u 2011. godini odgovorite na pitanje o ukupnom i proračunu za kulturu vaše jedinice lokalne samouprave (županije, grada ili općine) ostvarenom u 2011. i planiranom za 2012. godinu (Tablica 1.). Kada je riječ o ostvarenom proračunu za kulturu u 2011., molimo Vas da podatke prikažete odvojeno za financiranje redovne djelatnosti ustanova kulture kojih ste osnivači i vlasnici (Tablica 2. – rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi) od financiranja programa javnih potreba u kulturi bez obzira na status predlagatelja i financiranja zaštite i očuvanja kulturnih dobara (Tablica 3. – 6.).

Uz tražene podatke priložite: (1) Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini; (2) Program javnih potreba u kulturi s financijskim planom za 2012. godinu; (3) Natječaj/poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi s obrascima za 2011. godinu; (4) Pregled članova kulturnih vijeća, povjerenstava ili odbora uključenih u predlaganje programa javnih potreba u kulturi; (5) Adresar kulturnih ustanova, udruga i manifestacija te (6) Pregled aktualnih problema u kulturi vaše jedinice lokalne samouprave.

Traženi podaci i prilozi bit će obrađeni zajedno s podacima Ministarstva kulture odnosno financiranja javnih potreba u kulturi na državnoj razini, a radi uspostavljanja informacijskog sustava (baze podataka) nacionalnog registra javnokulturnih potreba (na državnoj i lokalnoj razini).

Molimo Vas da nam popunjeni upitnik s prilozima dostavite elektroničkom poštom na adresu analitika@min-kulture.hr a potpisani primjerak upitnika s prilozima poštom najkasnije do 23. travnja 2012. godine na adresu: Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

U elektroničkom obliku upitnik je dostupan na web adresi www.min-kulture.hr/financiranje/ .

Za eventualna pitanja možete se obratiti gđi Sanji Markušev-Jelačić na e-mail sanja.markusev-jelacic@min-kulture.hr ili tel.: 01/4866-512; 01/4866-510.


PREDMET: Financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske pdf