ANKETA: financiranje javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Anketa financiranja javnih potreba u kulturi u 2019. godini
 
Ministarstvo kulture u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje o financiranju javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi te donošenja nove nacionalne strategije kulturnog razvitka. U kontekstu punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, istraživanje treba poslužiti i kao važan prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.
 
Molimo Vas da za istraživanje u 2020. godini popunite Upitnik o predlaganju i donošenju programa javnih potreba u kulturi, koji sadrži sljedeće elemente:
  • Tablica 1.: Ukupni proračun i proračun za kulturu izvještajne jedinice ostvaren u 2019. i planiran za 2020. godinu;
  • Tablica 2.: Sredstva za zaposlene te materijalni i financijski rashodi ustanova u kulturi u 2019. godini;
  • Tablica 3.: Sredstva za programe javnih potreba u kulturi u 2019. godini;
  • Tablica 4.: Popis kulturnih vijeća, povjerenstava ili odbora uključenih u predlaganje programa javnih potreba u kulturi.
 
Ukoliko ste ih prethodno izradili, uz popunjeni upitnik priložite iduće dokumente u elektroničkom obliku:
  • Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini;
  • Program javnih potreba u kulturi s financijskim planom za 2020. godinu;
  • Natječaj/poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi s obrascima za 2019. godinu;
  • Adresar kulturnih ustanova, udruga i manifestacija.
 
Podsjećamo da je Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 38/09) određeno da Republika Hrvatska, županije, gradovi i općine donose programe javnih potreba u kulturi, te za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna a da se prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 90/18) u proračunu županija, Grada Zagreba, gradova ili općina osiguravaju sredstva za financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
 
Traženi podaci i prilozi bit će obrađeni zajedno s podacima Ministarstva kulture odnosno financiranja javnih potreba u kulturi na državnoj razini, a radi uspostavljanja informacijskog sustava (baze podataka) nacionalnog registra javnokulturnih potreba (na državnoj i lokalnoj razini). Napominjemo da se rezultati istraživanja redovito objavljuju u Statističkom ljetopisu Republike Hrvatske.
 
Molimo Vas da nam popunjeni upitnik s prilozima dostavite elektroničkom poštom na adresu analitika-anketa@min-kulture.hr najkasnije do 6. travnja 2020. godine.
 
Upitnik je dostavljen na sve službene email adrese jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukoliko niste primili upitnik, molimo Vas da nas kontaktirate na analitika-anketa@min-kulture.hr.
 
Za eventualna pitanja možete se obratiti gđi Sanji Markušev-Jelačić na e-mail sanja.markusev-jelacic@min-kulture.hr ili broj telefona 01/4866-512.