Potpore samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture hitnim mjerama omogućit će isplatu potpore u iznosu od 1.625,00 kn ili 3.250,00 kn neto mjesečno samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske te koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti. 

Samostalni umjetnici koji su u 2019. godini ostvarili prosječan mjesečni prihod:
  • manji od 1.625,00 kn, putem ove mjere mogu ostvariti potpore u iznosu minimalne plaće za nepuni radni odnos
  • veći od 1.625,00 kn, mogu ostvariti potpore u iznosu minimalne plaće za puni radni odnos.
Potpora se odnosi na razdoblje od 15. ožujka do 15. lipnja 2020. godine te će biti podložna reviziji svakoga mjeseca, zavisno o priljevu sredstava iz državnog proračuna.

Pravo na potporu ostvaruje se temeljem ispunjene e-prijavnice kojom se evidentiraju osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu: opći podaci, status te dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti.

Ako su samostalni umjetnici istovremeno vlasnici ili suvlasnici trgovačkih društava, obrta ili drugih pravnih osoba ostvarili pravo na potporu temeljem drugih mjera Vlade Republike Hrvatske zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom, nemaju pravo na korištenje ove potpore.
Ministarstvo kulture zatražit će, prema potrebi, od Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika provjeru dostavljenih podataka.
 
Ministrica kulture donijela je Odluku o privremenoj obustavi revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od 6 mjeseci, a sve sukladno mjerama Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, br. 49 (Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama) i br. 53 (Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci).
 
>>> ČESTA PITANJA

>>> Rezultati potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske - OŽUJAK

>>> Rezultati potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske - TRAVANJ
 
 Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica