Rezultati potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske - TRAVANJ

Ministarstvo kulture provelo je evaluaciju pristiglih zahtjeva samostalnih umjetnika zaključno s 15.5.2020. i donijelo popis pozitivno ocijenjenih zahtjeva za dodjelu potpore za mjesec travanj 2020. godine.

Potpore kao mjera pomoći uslijed epidemije koronavirusa zbog koje je umjetniku onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti, isplatit će se na IBAN žiroračuna umjetnika naveden u zahtjevu do 27.5.2020.

Napominjemo da će se za potpore koje obuhvaćaju razdoblje od 16. svibnja do 15. lipnja 2020. godine donijeti nova odluka, zavisno o mogućnostima i priljevu sredstava iz državnog proračuna. Za navedeno razdoblje nije potrebno ponovno podnositi nove zahtjeve već će se odluke donositi na temelju već podnesenog zahtjeva.

Pozitivno su ocjenjeni zahtjevi umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, a koji su dokazali minimalno jedan kriterij o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti te koji nisu ostvarili pravo na potporu temeljem neke druge mjere Vlade RH.

Ova mjera Ministarstva kulture komplementarna je mjeri Vlade RH koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prilikom vrednovanja uzeo se u obzir ukupan prihod odnosno dohodak u protekloj godini kako bi se mogli primijeniti kriteriji o utjecaju epidemije na obavljanje djelatnosti i gubitak prihoda koji su se ranije ostvarivali. Obavijest o pozitivno ocijenjenom zahtjevu umjetnici će primiti na svoj e-mail naveden u zahtjevu.
   
NAPOMENA:
Umjetnike koji su ostvarili potporu za travanj, a nisu ostvarili potporu za ožujak, molimo da najkasnije do 1.6. na email potporeumjetnicima@min-kulture.hr dostave potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u 2019. godini.
Umjetnici kojima je isplaćena potpora za ožujak, a međuvremenu nisu dostavili potvrdu Porezne uprave, potpora za travanj će biti isplaćena po dostavljenoj potvrdi.

Umjetnici koji su dostavili potvrde Porezne uprave i time ostvarili potpore za ožujak i travanj, ne moraju naknadno dostavljati potvrde, a potpora za svibanj bit će isplaćena nakon 15. lipnja.
 
 

Pisane vijesti