Rezultati potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture provelo je evaluaciju pristiglih zahtjeva samostalnih umjetnika zaključno s 15.4.2020. i donijelo popis pozitivno ocijenjenih zahtjeva za dodjelu potpore za mjesec ožujak 2020. godine.

Potpore kao mjera pomoći uslijed epidemije koronavirusa zbog koje je umjetniku onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti, isplatit će se na IBAN žiroračuna umjetnika naveden u zahtjevu do 30.4.2020.

Napominjemo da će se za potpore koje obuhvaćaju razdoblje od 16. travnja do 15. svibnja i od 16. svibnja do 15. lipnja 2020. godine donijeti nove odluke, zavisno o mogućnostima i priljevu sredstava iz državnog proračuna. Za navedena razdoblja nije potrebno ponovno podnositi nove zahtjeve već će se odluke donositi na temelju već podnesenog zahtjeva.

Pozitivno su ocjenjeni zahtjevi umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, a koji su dokazali minimalno jedan kriterij o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti te koji nisu ostvarili pravo na potporu temeljem neke druge mjere Vlade RH.

Ova mjera Ministarstva kulture komplementarna je mjeri Vlade RH koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prilikom vrednovanja uzeo se obzir ukupan prihod odnosno dohodak u protekloj godini kako bi se mogli primijeniti kriteriji o utjecaju epidemije na obavljanje djelatnosti i gubitak prihoda koji su se ranije ostvarivali.

Minimalni iznos za ostvarivanje prava na potporu je ukupan primitak/dohodak od 1.625 kn u 2019. godini (u obzir je uzet veći iskazani iznos).
Umjetnici čiji je ukupan prihod/dohodak u 2019 godini manji od 19.500 kn, ostvarili su potporu od 1.625 kn. Umjetnici čiji je ukupan prihod/dohodak u 2019. godini u iznosu od 1.625 – 3.249 kn ostvarili su jednu potporu od 1.625 kn. Umjetnici čiji je ukupan prihod/dohodak od 3.250 – 4.874 kn ostvarili su pravo na dvije potpore, dok su oni s prihodom/dohotkom iznad 4.875 kn ostvarili pravo na tri potpore.
Umjetnici čiji je ukupan prihod/dohodak u 2019. godini veći od 19.500 kn ostvarili su potporu od 3.250 kn te se kvalificirali za potporu i u naredna dva razdoblja.

Obavijest o pozitivno ocijenjenom zahtjevu umjetnici će primiti na svoj e-mail naveden u zahtjevu kao i u svoj osobni korisnički pretinac u sustavu e-građanin.
 

Pisane vijesti