Objava drugog kruga rezultata Javnog poziva nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama uz drugi Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B

U drugom krugu na Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama – pilot-projekt u 2023. godini sa završnim rokom prijave 1. listopada 2023. godine pristiglo je 887 prijava, odnosno prijavljeno je 887 novih izdanja, ne starijih od šest mjeseci koje nakladnici predlažu za otkup narodnim knjižnicama.

 
Sve prijavljene naslove vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu.
 
Na temelju kriterija objavljenih na sljedećoj poveznici sve knjige prijavljene u drugom krugu razvrstane su u tri skupine:
 
Rezultati drugog kruga:
 
  Broj naslova Broj nakladnika
Popis A – knjige koje su knjižnice 1. do 6. tipa dužne nabaviti u najmanje jednom primjerku 180 69
Popis B – knjige koje se preporučuju za otkup narodnim knjižnicama 317 98
Knjige koje knjižnice mogu nabavljati vlastitim sredstvima 390 96


 
Prema književnim vrstama raspored je sljedeći:
POZIV NARODNIM KNJIŽNICAMA ZA ISKAZ INTERESA ZA OTKUPA KNJIGA UVRŠTENIH NA POPIS A I POPIS B
 
Sukladno indikativnom kalendaru navedenom u Uvjetima poziva otvara se Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B u drugom krugu u 2023. godini, koji će biti otvoren do 3. studenog, nakon čega će se narodnim knjižnicama u skladu s njihovim interesom raspodijeliti preostala planirana sredstava.
 
Uz popise knjiga objavljuju se kontakti nakladnika koji su prilikom prijave dali svoju suglasnost za njihovu objavu, a svi kontakti knjižnica kojima će biti odobrena sredstva dostupni su u Upisniku knjižnica koji vodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: https://min-kulture.gov.hr/?id=16742.    
 
Pozivamo knjižnice i nakladnike na intenzivnu suradnju, ali i razumijevanje radi što učinkovitije provedbe otkupa knjiga za narodne knjižnice po novom modelu. Uspješnost provedbe i njezino praćenje ovisit će o promptnom djelovanju svih dionika.
 
Sukladno indikativnom kalendaru provedbe otkupa knjiga za narodne knjižnice po novom modelu objavljujemo:  
Važne poveznice:  
 

Pisane vijesti