Izvješće o tijeku otkupa knjiga za narodne knjižnice u 2023. godini po novom modelu – pilot-projekt


Na Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama – pilot projekt u 2023. godini koji je otvoren 1. ožujka 2023. do prvog roka za nakladnike 1. travnja pristiglo je 540 prijava, odnosno prijavljeno je 540 novih izdanja, ne starijih od šest mjeseci koje nakladnici predlažu za otkup narodnim knjižnicama.

Prijavljene knjige razvrstane su u tri skupine:
  • Popis A – knjige koje su knjižnice 1. do 6. tipa dužne nabaviti u najmanje jednom primjerku
  • Popis B – knjige koje se preporučuju za otkup narodnim knjižnicama
  • Knjige koje knjižnice mogu nabavljati vlastitim sredstvima

Sve prijavljene naslove vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu. Izvješće možete pregledati na poveznici. 

Do 20. srpnja 147 knjižnica je ukupno kupilo 16.834 primjeraka knjiga i to 7.491 knjiga s popisa A i 9.318 knjiga s popisa B te za to utrošilo ukupno 301.591,50 € što iznosi 38% od ukupno odobrenih sredstava u prvom krugu otkupa (801.852,83 EUR).

Sva sredstva odobrena u prvom krugu otkupa knjižnice su dužne utrošiti najkasnije do 20. listopada, odnosno do otvaranja poziva za iskaz interesa za otkup knjiga s popisa A i B u drugom krugu 2023. godine.

 

Pisane vijesti