Drugo izvješće o tijeku otkupa knjiga za narodne knjižnice u 2023. godini po novom modelu – pilot-projekt

Na Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama – pilot-projekt u 2023. godini koji je otvoren 1. ožujka 2023. do prvog roka za nakladnike 1. travnja pristiglo je 540 prijava, odnosno prijavljeno je 540 novih izdanja, ne starijih od šest mjeseci, koje nakladnici predlažu za otkup narodnim knjižnicama.

Prijavljene knjige razvrstane su u tri skupine:
  • Popis A – knjige koje su knjižnice 1. do 6. tipa dužne nabaviti u najmanje jednom primjerku
  • Popis B – knjige koje se preporučuju za otkup narodnim knjižnicama
  • Knjige koje knjižnice mogu nabavljati vlastitim sredstvima.

Sve prijavljene naslove vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu.

Do 18. rujna 164 knjižnice ukupno su kupile 27.725 primjeraka knjiga i to 12.127 knjiga s popisa A i 15.598 knjiga s popisa B te za to utrošile ukupno 504.751,96 €, što iznosi 63 % od ukupno odobrenih sredstava u prvom krugu otkupa (801.852,83 EUR).

Izvješće možete pregledati na poveznici. 


 

Pisane vijesti