Odbijeni programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2020. godinu (pregled sa stanjem 22.5.2020.)


Odbijeni programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2020. godinu  .pdf   (pregled sa stanjem 22.5.2020.)