Odbijeni programi - Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama u 2020. godini (pregled sa stanjem 31.07.2020.)


Odbijeni programi - Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama u 2020. godini .pdf  (pregled sa stanjem 31.07.2020.)