Odbijeni programi investicijske potpore za 2020. godinu (pregled sa stanjem 8.6.2020.)


Odbijeni programi investicijske potpore za 2020. godinu  .pdf  (pregled sa stanjem 8.6.2020.)