Natječaj za UNESCO Young Professionals Programme 2021.

Otvoren je natječaj za UNESCO Young Professionals Programme 2021. Ciljevi programa su poboljšanje geografske zastupljenosti Tajništva i zapošljavanje mladog međunarodnog stručnog osoblja, koje će UNESCO učiniti bogatijim i raznolikijim.


Svaka država članica može proslijediti na evaluaciju najviše 15 kandidatura, koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:
  1. Državljanstvo nezastupljenih ili nedovoljno zastupljenih država članica UNESCO-a od svibnja 2021. 
 
  1. Dobna granica je najviše 32 godina starosti na 31. prosinca 2021., odnosno mogu se
              prijaviti osobe rođene 1. siječnja 1990. ili nakon toga.
 
  1.  Imaju visoku sveučilišnu diplomu (magistar ili ekvivalent) sa specijalizacijom ili smjerom iz sljedećih područja:
 
Obrazovanje, kultura, komunikacije, društvene i humanističke znanosti, poslovna administracija, računovodstvo/financije, pravo, međunarodni odnosi.
 
  1. Tečno govori engleski ili francuski. Znanje oba radna jezika UNESCO-a je prednost, kao i znanje arapskog, kineskog, ruskog ili španjolskog jezika.
 
 
Opis traženih radnih mjesta:
 
1. Analitičar obrazovnih politika, suradnik (Imenovanje za projekt)
Sektor obrazovanja (ED), Međunarodni institut za planiranje obrazovanja (IIEP)
Ured UNESCO-a Dakar (Senegal)
 
Kandidat će pomoći odabranim afričkim zemljama u razvoju, provedbi i praćenju politika obrazovanja i osposobljavanja u formalnom i neformalnom sektoru. Isto uključuje pružanje podrške u razvoju tematske dijagnoze obrazovnog sektora i podsektora, kao i praćenje provedbe obrazovnih politika.

Za radno mjesto potrebno je poznavanje metoda kvantitativne analize obrazovnih politika kao i kvalitativnih tehnika istraživanja. Poznavanje statističkih tehnika i poznavanje statističkih softvera kao što su SPSS, Stata i SAS.
Jezik - Znanje portugalskog je prednost.
 
2. Pomoćni službenik za vezu
Prioritetni sektor za Afriku i vanjske odnose (PAX), Odjel za Afriku (PAX / AFR)
Sjedište UNESCO-a u Parizu (Francuska)
 
Pomoćni službenik za vezu pomoći će u jačanju odnosa s afričkim državama članicama i partnerima. Pripremat će redovita izvješća o situaciji, profile zemalja i relevantne baze podataka, pridonositi pripremi dokumenata (korespondencija u vezi s državama članicama, kratke bilješke, sintetička i analitička izvješća, uključujući točke rasprave), a također će pomagati u bilježenju i pisanju izvještaja tijekom zasjedanja UNESCO-ova Izvršnog odbora i Opće skupštine.

Za radno mjesto potrebno je poznavanje afričke geopolitike, socijalnog, ekonomskog i političkog konteksta na nacionalnoj i regionalnoj razini.
 
3.Suradnik za ljudske resurse (pravni)
Sektor za administraciju i upravljanje (ADM), Ured za upravljanje ljudskim potencijalima (HRM)
Sjedište UNESCO-a u Parizu (Francuska)
 
Suradnik za ljudske resurse (pravni) pružit će pravne savjete i preporučiti rješenja temeljena na važećim propisima, pomažući u razmatranju zahtjeva, prosvjeda, žalbi i žalbi na upravne odluke. Pregledavat će žalbe / prosvjede protiv upravnih odluka, ispitati sve ostale zahtjeve / pritužbe povezane s pravnim pitanjima u vezi s ljudskim resursima i provoditi detaljna istraživanja / studije kako pravnih tako i činjeničnih aspekata resursa.

Za radno mjesto potrebno je poznavanje međunarodnog upravnog prava, kao i pravnog okruženja za ljudska prava.
 
4. Suradnik za financije i upravu
Sektor za administraciju i upravljanje (ADM), Odjel za administrativnu podršku (ADS)
Terenski ured UNESCO-a
 
Suradnik za financije i upravu pomoći će pružanju niza aktivnosti potpore financijskom i administrativnom upravljanju terenskim uredima i sudjelovati u operativnim aktivnostima za financije i ljudske resurse s ciljem razvijanja znanja i stručnosti. Naročito će savjetovati i podržati terensko administrativno osoblje u svim administrativnim, proračunskim, financijskim, ljudskim resursima i pitanjima. Također će savjetovati osoblje UNESCO-a na terenu vezano uz administraciju, budžet, financijske i ljudske resurse. Isto uključuje savjetovanje o pitanjima koja se odnose na lokalno usklađivanje UN-a i usklađivanje financijskog upravljanja i upravljanja ljudskim resursima.

Za radno mjesto potrebno je praktično znanje o planiranju resursa poduzeća (ERP) i financijskim, kadrovskim i administrativnim alatima za upravljanje. Razumijevanje općih administrativnih usluga.
 
5. Stručni suradnik za programe
Sektor za komunikacije i informiranje (CI), Odjel za medijsku i informacijsku pismenost i razvoj medija (MID)
Sjedište UNESCO-a u Parizu (Francuska)
 
Stručni suradnik za programe doprinijet će radu Odjela ne samo u ciljanim zemljama već i globalno, pomažući u izgradnji mostova između primarnih kreatora politike i ključnih aktera civilnog društva. Glavne dužnosti uključuju doprinos tehničkim inputima za administraciju i provedbu programa i projekata; utvrđivanje mogućnosti za povećanu interdisciplinarnu suradnju; Praćenje i prilagođavanje izdataka proračuna projekta na temelju promijenjenih planova rada; pružanje potpore zajedničkim aktivnostima kolega u sjedištu, na terenu i u institutima te druge zadatke. Sudjelovanje u terenskim misijama po potrebi.

Za radno mjesto potrebna je vrlo dobra kompetencija u osmišljavanju i upravljanju sadržajem i platformama društvenih medija. Poznavanje grafičkog dizajna, multimedije ili audio i vizualne produkcije. Kompetencije za procjenu rezultata koji proizlaze iz profesionalnih snimanja.
 
6. Stručni suradnik za programe (od listopada 2022.)
Sektor kulture (CLT), Odjel za kulturu i hitne slučajeve (CLT / CEM), Pokretna baština i muzeji (MHM)
Sjedište UNESCO-a u Parizu (Francuska)
 
Stručni suradnik za programe djelovat će kao ključni član tima za pokretnu baštinu i muzeje te pridonijeti provedbi Preporuke iz 2015. i Konvencije iz 1970. Posebno će pridonijeti formuliranju strategija Preporuke iz 2015. godine, podržavajući napore Službe u pomaganju i savjetovanju država članica o ažuriranju srodnih politika i primjene Preporuke, između ostalih dužnosti. Također će uključivati ​​pružanje informacija za Izvršni odbor i Opću skupštinu te doprinijeti radu upravnih tijela Konvencije iz 1970.

Za radno mjesto potrebno je dobro poznavanje UNESCO-ovih instrumenata i programa za postavljanje standarda u području kulture, uključujući Konvenciju iz 1970. godine i Preporuku o zaštiti i promicanju muzeja i zbirki iz 2015. godine.
 

Osim spomenutih kriterija, odabir će se temeljiti na glavnim vrijednostima koje njeguje Organizacija - integritetu, stručnosti, poštivanju raznolikosti i predanosti UNESCO-ovom mandatu i širem sustavu UN-a.

Odabrani kandidati biti će zaposlenici UNESCO-a s ugovorom na određeno vrijeme na razini P-1 / P-2. Zadaci mogu biti u sjedištu UNESCO-a ili u područnim uredima. Obnavljanje ugovora ovisit će o procjeni njihovog učinka tijekom prvih 9 mjeseci probnog razdoblja. UNESCO će se pobrinuti da im se osigura odgovarajuća orijentacija i obuka.

Ukoliko postoji interes za ponuđena radna mjesta, ljubazno Vas molimo da do 18. lipnja 2021. dostavite Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO životopis (na engleskom ili francuskom jeziku, koristeći predložak slobodnog stila na najviše dvije stranice), zajedno s ostalim dokumentima koji potkrepljuju tražene kriterije (i – iv) na E-mail: unesco@min-kulture.hr.

Napomena: kandidatima se preporučuje prije prijavljivanja dobro proučiti profile radnih mjesta kao i kvalifikacije za koje je raspisan natječaj. Popis radnih mjesta nalazi se niže u prilogu.
 

Prilažemo:

Popis ponuđenih radnih mjesta
Vremenski okvir natječaja Young Professionals Programme 2021.