Participacijski program UNESCO-a za 2018. – 2019.

U cilju unapređenja suradnje Republike Hrvatske s UNESCO-om, Ministarstvo kulture i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacija u sklopu UNESCO-ovog Participacijskog programa za 2018. – 2019. godinu.

Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju su se promijenili uvjeti natječaja u odnosu na ranije godine, te su za zemlje članice EU-a drugačiji od uvjeta za zemlje u razvoju. Projekti koji će se provoditi u Hrvatskoj trebali bi stoga biti usmjereni prema tranzicijskim i nerazvijenim zemljama. Prednost se daje projektima nerazvijenih zemalja, zemalja u razvoju, zemljama koje su bile zahvaćene sukobima te zemljama opustošenim katastrofama, malim otočnim zemljama u razvoju, zemljama u tranziciji i zemljama srednjeg dohotka.   
 
Uvjeti prijave:

1. Nositelj projekta: pravne osobe koje će omogućiti kvalitetnu stručnu i logističku provedbu projekta;
2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentima 39 C/5 i 39 C/6, te opseg projekta koji promiče programska područja iz djelokruga UNESCO-a, interdisciplinarne aktivnosti koje promiču ravnopravnost spolova i Afriku.
3. Trajanje projekta: minimalno dvije godine (2018. – 2019.) uz potrebu osiguranja trajanja daljnje dugoročne provedbe;
4. Razina projekta: usmjerenje projekta na podregionalnu, međuregionalnu i regionalnu suradnju;
5. Mrežno-partnerska dimenzija: nužnost postojanja partnerskih institucija u zemlji i izvan zemlje.
 
Način i rok prijave:

Obrasci za prijavu projekta na hrvatskom i na engleskom jeziku nalaze se u prilogu na stranici Ministarstva kulture. Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Molimo oba obrasca (hrvatski i engleski) dostaviti u digitalnom i papirnatom obliku do 4. lipnja 2018., kako bi Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO moglo napraviti uži odabir projekata usklađenih s programskim područjima UNESCO-a. Digitalni primjerci dostavljaju se na adresu unesco@min-kulture.hr, a potpisani i ovjereni izvornici na poštansku adresu:

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb
 
Prilozi:

• Prijavni obrazac hrv.
• Prijavni obrazac eng.
• Rezolucija 39 C PP 2018.-2019.